Kasulikud viited ja juhised

 1. Hügieeninõuded hambaravis
 2. UUS: Millal suunata ortodondi vastuvõtule
  Allalaadimiseks: PDF 
 3. Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele COVID-19 pandeemia tingimustes (14. juuni 2021)
  Allalaadimiseks: miinimumnõuded PDF ja tervisedeklaratsioon PDF
 4. Koondjuhend COVID-19 pandeemia tingimustes tegutsemiseks (30. november 2020)
  Allalaadimiseks: PDF
 5. Täiendatud juhend erakorralist teenust osutavatele kliinikutele:
  Allalaadimiseks: eesti keeles: PDF ja DOCX; vene keeles: PDF ja DOCX
 6. Erakorraline hambaravi, valuravi ja antibakteriaalse ravi juhised:
  Allalaadimiseks: PDF ja DOCX
 7. Kuidas anda puurimata esmaabi endodontiliste infektsioonide korral:
  Allalaadimiseks: PDF ja DOCX

 

Olulised õigusaktid

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS)

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus (TOKVS)

Ravikindlustuse seadus

Reklaamiseadus

 

Terviseamet – tervishoiutöötajale

Keskkonnaamet

Kiirgustegevusloa taotlemine, juhendid jm abimaterjalid Keskkonnaametis

Infosüsteem KOTKAS

Kiirgustegevusloa juhendmaterjalid hambaravidele

Meditsiiniseadmete andmebaas

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)

 

Andmekaitse Inspektsioon

Isikuandmete töötleja üldjuhend

Juhend “Isikuandmed sotsiaalhoolekande ja tervishoiusektoris”

 

Tööinspektsioon

Töökeskkond ja töösuhted – kõik vajalik