Kasulikud viited ja juhised

 1. Hügieeninõuded hambaravis
 2. Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele COVID-19 pandeemia tingimustes (14. juuni 2021)
  Allalaadimiseks: miinimumnõuded PDF ja tervisedeklaratsioon PDF
 3. Koondjuhend COVID-19 pandeemia tingimustes tegutsemiseks (30. november 2020)
  Allalaadimiseks: PDF
 4. Täiendatud juhend erakorralist teenust osutavatele kliinikutele:
  Allalaadimiseks: eesti keeles: PDF ja DOCX; vene keeles: PDF ja DOCX
 5. Erakorraline hambaravi, valuravi ja antibakteriaalse ravi juhised:
  Allalaadimiseks: PDF ja DOCX
 6. Kuidas anda puurimata esmaabi endodontiliste infektsioonide korral:
  Allalaadimiseks: PDF ja DOCX

 

Olulised õigusaktid

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS)

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord

Ravikindlustuse seadus

Reklaamiseadus

 

Terviseamet – tervishoiutöötajale

Keskkonnaamet

Kiirgustegevusloa taotlemine

Hambaröntgenseadmete paigaldajad, hooldajad, remontijad

Kiirgustegevusloa juhendid ja abimaterjalid

Infosüsteem KOTKAS

Kiirgustegevusloa juhendmaterjalid hambaravidele

Meditsiiniseadmete andmebaas

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)

 

Andmekaitse Inspektsioon

Isikuandmete töötleja üldjuhend

Juhend “Isikuandmed sotsiaalhoolekande ja tervishoiusektoris”

 

Tööinspektsioon

https://www.ti.ee/et/tookeskkond-toosuhted/muudatustest-tootervishoiu-ja-tooohutuse-seaduses 

EHL liikmetel aitab enne tööinspektori külaskäiku dokumente korrastada meie töökeskkonnaspetsialist
Anne Mõtsnik
tel 56 886 895
annemotsnik@hotmail.com