Kasulikud viited

Terviseamet

www.terviseamet.ee/info/kasulikku/vormid-ja-juhendid/tervishoid

Keskkonnaamet

Kiirgustegevusloa taotlemine  https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/kiirgustegevusluba/kiirgustegevusloa-taotlemine

Info hooldajate kohta

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/kiirgustegevusluba/hooldus-paigaldus-ja-remont

Info  juhendite ja abimaterjalde kohta

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/kiirgustegevusluba/juhendid-ja-abimaterjalid

Keskkonnaameti kiirgustegevuslubade infosüsteemist https://ehl.ee/kiirgustegevusloa-infosüsteem-kotkas/

Kiirgustegevusloa juhendmaterjalid- https://ehl.ee/hambaarstidele/kasulikud-viited/kiirgustegevusloa-juhendmaterjal-hambaravidele/

Meditsiiniseadmete andmebaas

msa.sm.ee/est/register

 

Eesti E-Tervise Sihtasutus

www.e-tervis.ee

 

Riigi Teataja

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS) www.riigiteataja.ee/akt/104072012026

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile  www.riigiteataja.ee/akt/710908

 

Andmekaitse Inspektsioon

http://www.aki.ee/et/delikaatsed-isikuandmed/delikaatsete-isikuandmete-tootlemise-registreerimine

Tööinspektsioon

http://www.ti.ee/est/toeoetervishoid-toeoeohutus/toeoetervishoiu-ja-toeoeohutuse-korraldus-ettevottes/toeoetervishoidu-ja-toeoeohutust-reguleerivad-oigusaktid/

EHL liikmetel aitab enne tööinspektori külaskäiku dokumente korrastada meie töökeskkonnaspetsialist
Anne Mõtsnik
tel 56 886 895
annemotsnik@hotmail.com