Liikmemaks

Vastavalt 7.12.2012. a EHL volikogu koosoleku  otsusele kehtestati liikmemaksumäärad järgmiselt:

Sisseastumismaks: 20 €

Liikmemaks 80 €

Jooksval aastal ülikooli lõpetanu liikmemaks 23 €

Mittetöötava seeniorliikme maks 21,5 €

Auliige on liikmemaksust vabastatud

Vastavalt 4.11.2011. a EHL volikogu koosoleku otsusele ei peatata lapsehoolduspuhkuse ajaks liikmemaksu tasumist, sest see katkestaks vastustuskindlustuskaitse.

 

Liikmemaksu on võimalik tasuda sisse logides ja “Minu profiili” alt.