Liikmemaks

EHL volikogu otsusel tuleb Eesti Hambaarstide Liidu liikmemaks tasuda jooksva aasta 1. kvartali jooksul ehk hiljemalt 31. märtsiks.

Liikmemaksu tasumiseks tuleb EHL kodulehele sisse logida, valida “Minu profiil” ning kasutada maksmiseks kas pangalinki või moodustada arve hilisemaks tasumiseks.

Liikmemaksud:

  • Liikmemaks: 150 € (kehtestatud EHLi volikogu 10.11.2023 otsusega)
  • Sisseastumismaks: 20 €
  • Tagasiastumismaks ehk liikmeks ennistamine: 200 € (kehtestatud EHL juhatuse 12.01.2024 otsusega). Tagasiastumismaksule lisandub jooksva aasta liikmemaks.
  • Jooksval kalendriaastal ülikooli lõpetanu liikmemaks: 30 € (sisseastumismaksuta)
  • Mittetöötava seeniorliikme maks: 25 €
  • Auliige on liikmemaksust vabastatud.

Vastavalt EHL volikogu 4.11.2011 koosoleku otsusele ei peatata lapsehoolduspuhkuse ajaks liikmemaksu tasumist, sest see katkestaks vastustuskindlustuskaitse.

Liikmemaksu tasumata jätmisel või vastava sooviavalduse esitamisel arvatakse liige liidust välja järgmise kalendriaasta alguses. NB! Koos sellega katkeb erialane vastutuskindlustus. Liikmeks ennistamisel rakendub lisaks sisseastumismaks.