Ostutingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Eesti Hambaarstide Liit MTÜ e-pood (https://ehl.ee/pood/) müüb Eesti Hambaarstide Liidu (edaspidi EHL) poolt korraldatavaid koolitusi ja üritusi (edaspidi Tooted).

1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.ehl.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Eesti Hambaarstide Liit MTÜ vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja andmed: Eesti Hambaarstide Liit MTÜ, Lille 12-5 Tartu 51010. Reg. nr. 80253809

2. HINNAD

2.1. E-poes näidatakse hindu nii käibemaksuga kui ka ilma käibemaksuta.

3. OSTU SOORITAMINE

3.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Registreeri”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul “Mine maksma”, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Toote eest internetipanga pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel ning kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

3.3. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse ja PDF formaadis pileti(d).

3.4. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4. MAKSEVIISID

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB Pank).

4.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas.

4.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.

5. VASTUTUS

5.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

5.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

5.4. Kui E-pood ei suuda pakutud teenust osutada, teavitab ta sellest klienti ja maksab kliendile raha tagasi 14 päeva jooksul.

6. PRIVAATSUSPOLIITIKA

6.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

6.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

6.3. Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

6.4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

6.5. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

6.6. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

6.7. Isikuandmeid töötleb Eesti Hambaarstide Liit MTÜ, Lille 12-5 Tartu 51010. Reg. nr. 80253809.

7. TINGIMUSED JA NENDE MUUTMINE

7.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

7.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

7.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

7.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

9. KLIENDITUGI

9.1. Klienditoe telefon on +372 64 59 001 (tööpäeviti kell 9.00 – 16.30) ja e-posti aadress: tallinn@ehl.ee