Missioon

Eesti Hambaarstide Liit on hambaarste ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on hoida hambaarstiameti ühtsust ja kollegiaalsust kaitstes hambaarstide professionaalseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve. EHL osaleb aktiivselt tervise- ja hariduspoliitika kujundamisel olles oluline ühiskondlik mõjutaja.

EHL koondab suutervise eksperte, kes osalevad aktiivselt tervishoiusüsteemi arendamisel, hambaraviteenuse kvaliteedi tõstmisel, rahva suutervise edendamisel ning näo- ja lõualuu piirkonna haiguste ennetamisel.

EHL esindab ühiskondliku arvamusliidrina kogu Eesti hambaarstkonda, kaitseb oma liikmete huve ning valvab nende eetilise käitumise üle. Liitu kuulub üle 1100 hambaarsti ehk rohkem kui 80% Eestis töötavatest hambaarstidest.

EHL viib ellu Eesti Haigekassa rahastatud suutervist edendavat projekti “Laste hammaste tervis” ehk Suukool ning teeb tihedat rahvusvahelist koostööd FDI (Ülemaailmse Hambaarstide Föderatsiooni) ja CED (Euroopa Hambaravinõukogu) liikmena.