Missioon

Eesti Hambaarstide Liit on hambaarste ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on hoida ülal hambaarstiameti ühtsust ja kollegiaalsust kaitstes hambaarstide professionaalseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve. EHL osaleb aktiivselt tervise- ja hariduspoliitika kujundamisel olles oluline ühiskondlik mõjutaja.

EHL koondab endas suutervise eksperte, kes osalevad aktiivselt tervishoiusüsteemi arendamisel, hambaraviteenuse kvaliteedi tõstmisel, rahva suutervise edendamisel ning näo-lõualuu piirkonna haiguste ennetamisel.

EHL esindab ühiskondliku arvamusliidrina kogu hambaarstkonda, kaitseb oma liikmete huve ning valvab nende eetilise käitumise üle. Liitu kuulub üle 1000 hambaarsti ehk rohkem kui 70% Eestis töötavatest hambaarstidest.

EHL viib ellu Eesti Haigekassa rahastatud suutervist edendavat projekti “Laste hammaste tervis” ning teeb tihedat rahvusvaheliselt koostööd FDI (Ülemaailmse Hambaarstide Föderatsiooni) ja CED (Euroopa Hambaravinõukogu) liikmena.