Patsiendi taevitamise ja nõusoleku leht

Patsiendi teavitamise ja nõusoleku vormi koostasime Terviseameti tungival soovitusel, et lihtsustada võimalike vaidluste lahendamist.