Patsiendi teavitamise ja nõusoleku leht

Patsiendi teavitamise ja nõusoleku vorm on koostatud Terviseameti tungival soovitusel, et lihtsustada võimalike vaidluste lahendamist.