Hambaravi eriala arengukava

Igal erialaseltsil on kohustus koostada eriala arengukava, mis saadetakse ka ministeeriumile erialast ülevaate saamiseks ja  tervishoiupoliitika kujundamiseks. Nii on teinud ka Eesti Hambaarstide Liit. 

Hambaravi eriala arengukavas 2021-2030 antakse ülevaade eriala hetkeseisust, prioriteetsetest suundadest, seatakse järgmise aastakümne eesmärgid ning pakutakse lahendusi hambaraviteenuse patsiendikesksemaks, kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks muutmiseks.

Suutervis on osa üldtervisest, mängides tähtsat rolli sotsiaalses ja mentaalses heaolus. Terve ja elujõuline elanikkond on aga riigi majandusarengu ja jätkusuutlikkuse eelduseks.

  • Suutervis on üldtervise lahutamatu osa, mistõttu on ka hambaarst, sarnaselt teistele eriarstidele, rahvastiku tervise vaates mitte kulu, vaid tulu, mis toob pikemas perspektiivis mitmekordselt tagasi.
  • Hambaarst on suuhaigusi ennetava eksperdina spetsialist, kelle tegevus on inimese üldtervise seisukohalt sama oluline kui mis tahes teisel eriarstil. Õigeaegselt avastatud ning ravitud suuõõnehaigused aitavad ära hoida või leevendavad mõne üldhaiguse kulgu, mille ravi on kordades kallim kui suuhaiguste ravi.
  • Paradigma muutus, mis eeldab suutervise säilitamist, peab algama riiklikest tervishoiukorraldajatest ning tervishoiu rahastamise poliitikast.
  • Hambaravihüvitise süsteem peab olema patsiendikeskne, lihtne ja läbipaistev ehk hüvitis peab olema rahaline ning seotud patsiendiga, mitte haigekassa lepingupartneritest kliinikutega.
  • Eriala arenguks on vaja delegeerida funktsioonid, mille kohaseks täitmiseks pole riigil piisavalt ressursse või teadmisi erialaliidu ekspertkogule (näiteks patsiendi kaebuste lahendamine, hambaarstide jt hambaravispetsialistide registri pidamine, suutervise edenduse meetmete planeerimine, kutse-eetika ja -tegevuse järelevalve).
  • Riikliku suutervisepoliitika eesmärk peab olema kvaliteetse tervishoiuteenuse kättesaadavaks tegemine.
  • Rahvatervise üldise paranemisega suureneb tervena elatud aastate arv ning väheneb koormus sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteemile.