Infolehed

Patsientidele haiguse olemuse ja raviprotseduuride lahtiseletamiseks oleme  vormistanud kergesti loetavad infolehed.

Hambaravivastuvõtt saab neid tellida EHL kontorist. Infolehe saab ka PDF-failina alla laadida ja vajadusel ise välja printida.