Organisatsioon

Eesti Hambaarstide Liit on vabatahtlik suutervise eksperte ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on hoida ülal hambaarstiameti ühtsust ja kollegiaalsust.

EHL kaitseb oma liikmete huve ja õigusi ning kujundab tervise- ja hariduspoliitikat, et lõppkokkuvõttes tõsta hambaraviteenuse kvaliteeti.

Liitu kuulub ligi 1100 hambaarsti ehk umbes 80% Eestis töötavatest hambaarstidest.

Eesti Hambaarstide Liit on Ülemaailmse Hambaarstide Föderatsiooni (FDI) ja selle Euroopa regionaalse organisatsiooni (ERO) liige.

EHLi president dr Piret Väli on Euroopa Hambaravinõukogu (CED) asepresident.