Organisatsioon

Eesti Hambaarstide Liit (EHL) on vabatahtlik suutervise eksperte ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on hoida hambaarstiameti ühtsust ja kollegiaalsust.

EHL kaitseb oma liikmete huve ja õigusi ning kujundab tervise- ja hariduspoliitikat, et hambaraviteenus oleks kvaliteetne ja kättesaadav kõigile.

Liitu kuulub üle 1100 hambaarsti ehk umbes 80% Eestis töötavatest hambaarstidest.

Eesti Hambaarstide Liit on Euroopa Hambaarstide Nõukogu (Council of European Dentists CED), Ülemaailmse Hambaarstide Föderatsiooni (FDI) ja selle Euroopa regionaalse organisatsiooni (ERO) liige.