Koolitused

Hambaarstiõpe kestab ülikoolis küll tervelt viis pikka aastat, kuid saamaks tõeliseks  suuterviseeksperdiks, kes uurib, ennetab ja ravib näo-lõualuu piirkonna haigusi ja traumasid, on vaja oma teooriateadmisi ning käelisi oskusi elukestvalt täiendada.
EHL väljastatava pädevustunnistuse saamiseks tuleb hambaarstil 5 aasta jooksul koguda 150 täiendkoolituspunkti.
Siinkohal leiad valiku koolitussündmusi.

 

Vaata kõiki sündmusi

 

Hea hambaarst!

Aita ka kaasa, et Eestis kasvaksid tervete hammastega lapsed. Selleks tuleb kõigepealt registreerida loeng suukool.ee/suutervise-spetsialistile ning sinuga võetakse ühendust ja lepitakse kokku, kuidas saad kätte Eesti Haigekassa suutervise edenduse projekti lastele kinkimiseks mõeldud materjalid.

Ka loengu pidamiseks vajaminevad (abi)materjalid leiad samast kohast.
Lase teha loengu ajal foto ning saada see info@suukool.ee. Nii saad Eesti Hambaarstide Liidult tunnistuse 15 täienduspunktiga. 150-st vajaminevast täienduspunktist on võimalik lastele loenguid andes koguda 50 punkti.

Häid elamusi koos Suukooliga!