Koolitused

Viie aastane hambaarstiõpe ülikoolis annab baasteadmised ja -oskused, kuid saamaks tõeliseks suutervise eksperdiks, kes uurib, ennetab ja ravib suu-, näo- ja lõualuu piirkonna haigusi ja traumasid, on vaja oma teooriateadmisi ning käelisi oskusi elukestvalt täiendada.

Pädevustunnistuse saamiseks tuleb hambaarstil viie aasta jooksul koguda 150 täiendkoolituspunkti. Sellele aitab ka EHL kaasa, korraldades seminare, webinar’e, koolituspäevi ning vahendades partnerite pakutavaid enesetäiendusvõimalusi. 

Alates 2019. aastast arvestab EHL erialaste pädevuspunktide hindamisel Eestis toimunud koolituste puhul ainult EHL-i ja TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse poolt väljastatud tunnistusi.

Koolituse korraldaja teavitab EHL-i vähemalt kaks nädalat enne koolituse toimumist selle sisust ning EHL lisab koolituse oma veebilehel olevasse sündmuste kalendrisse (v.a. hambaravikliiniku sisekoolitus) ning sinna on korraldaja soovil võimalik lisada ka registeerumise link. Pärast koolituse toimumist saadab korraldaja osalejate nimekirja EHL-le. Liit omakorda vormistab osalejatele koolitustunnistused ja laeb need ülesse EHL kodulehele.

Keeleseadus ja eesti keele oskuse ning kasutamise nõudeid reguleeriv Vabariigi Valitsuse määrus sätestab, et arst peab oskama eesti keelt tasemel C1. Sellest tulenevalt on EHLi juhatus otsustanud, et alates 18. augustist 2023 peavad Eestis töötavad lektorid, kellele laieneb eelnimetatud keeleoskuse nõue, loenguid/kursuseid läbi viima eesti keeles. Vastasel juhul EHL tunnistusi ei väljasta.

Välislektorite osas taolist nõuet ei kehtestata, küll aga võiks koolituste korraldajad lähtuda põhimõttest, et meie kultuuriruumis on välismaailmaga peamiseks teadus- ja suhtluskeeleks inglise keel, mistõttu on hea tava viia ka hambaarstidele mõeldud välismaiste lektoritega koolitused läbi inglise keeles.

Pädevuse hindamine ja koolituste korraldamine: “Hambaarst” artikkel

 

Vaata kõiki sündmusi

 

Kui soovite end koolitajarollis proovile panna ning sellega ka pädevuspunkte teenida, siis Suukooli abil on teil see võimalus. Selleks tuleb registreerida planeeritav loeng veebiaadressil suukool.ee/suutervise-spetsialistile ning teiega võetakse ühendust ja lepitakse kokku, kuidas Eesti Haigekassa suutervise edenduse projekti raames lastele kinkimiseks mõeldud materjalid teieni jõuavad. Muud loengu pidamiseks vajaminevad (abi)materjalid on leitavad samalt veebiaadressilt.

Laske teha loengu ajal foto ning saatke see info@suukool.ee. Nii saate Eesti Hambaarstide Liidult tunnistuse 15 täienduspunktiga. 150-st vajaminevast täienduspunktist on võimalik lastele loenguid andes koguda 50 punkti.

Aidake kaasa, et Eestis kasvaksid tervete hammastega lapsed! Häid elamusi koos Suukooliga!