Pädevus

Hambaarstide pädevussertifikaate väljastab Eesti Hambaarstide Liit hambaarsti avalduse alusel. Pädevuse kinnitus on võimalik saada kõikidel hambaarstidel, kes eelneva viie aasta jooksul on osalenud minimaalselt 150 tunni ulatuses täiendkoolitustel ja/või -kursustel. Lisaks auditoorsele õppele eeldatakse 150 tunni ulatuses ka individuaalset õpet (ajakirjad, õpikud, internetipõhised koolitused, webinar’id jmt).

Taotleja esitab talle väljastatud tunnistused, sertifikaadid ja muud asjakohased dokumendid EHLi ning kaks korda aastas kogunev komisjon väljastab pädevussertifikaadi. Terviseamet lisab selle registrisse ning selle olemasolu on kõigile nähtav.

Täpsem info ja pädevuse taotlemise kord on siin.