2015 a. teatatud kõrvaltoime teatiste kokkuvõte

Ravimiameti veebilehel on tänasest leitav 2015 a. teatatud kõrvaltoimete kokkuvõte:

http://www.ravimiamet.ee/2015-aastal-laekunud-ravimi-k%C3%B5rvaltoime-teatised

 

Veebilehel avaldatud tekst on üldsusele ning ei sisalda ravimi kasutamisel tekkinud võimalike kõrvaltoimete juhtude kirjeldusi.

 

Kirja lisast leiate kokkuvõtte, kus täiendavalt on toodud teatud juhtude (surmajuhud, seniteadmata kõrvaltoimed)  lühikokkuvõtted (kollases kirjas), muus osas ühtib teksti veebilehel avaldatuga.

 

Täname kõiki arste ja õdesid, kes on vaevaks võtnud kõrvaltoimeid märgata ja neist meile ka teada anda.

 

Lae teatatud kõrvaltoimete kokkuvõte alla siit.