Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliiniku uudised

Alates käesolevast aastast, hakkab EHL koostöös TÜ Kliinikumi Stomatoloogiakliiniku ja hambaarstiteaduse instituudiga vahendama liidu liikmetele residentuuribaasi uudiseid. Siin on kokkuvõte viimasest poolaastast dr Piret Vilborni ja dr Jana Olaku sulest.

Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliiniku uudised

Ikka ja jälle küsitakse, mida uut teil Kliinikumis toimub? Kuna tegu on suure struktuurüksusega, siis toimub meil päris palju põnevat ja seda mitmel rindel.

Augustis kolis näo-ja lõualuude osakond C-korpusesse. Esimesel korrusel on meie käsutuses nüüdisaegne vastuvõtukabinet ja kaks uut ambulatoorset operatsioonituba. Samuti on suurendatud ambulatoorsete vastuvõttude arvu näo- ja lõualuude kirurgia erialal. Nädalavahetusel osutatakse C-korpuse ruumides ka hambaravi vältimatu abi teenust. Kolmandal korrusel asub arstide tuba, koosolekute- ja õpperuumid ning 4. korrusel koos Kõrvakliinikuga samuti väga kaasaegsete tingimustega statsionaarne osakond.

Septembri esimesel nädalal toimus residentidele tervituspäev, kus räägiti Kliinikumis residentuuris õppimisest üldisemalt. Residente käisid tervitamas ka EHL tegevjuht Helen Lang ja president dr Katrin Metstak.

Samal nädalal toimus stomatoloogia kliiniku arstide õppereis Helsingi ülikooli, kus tutvusime raskete kaasuvate diagnoosidega patsientide hambaravi korraldusega. Juba praegu saavad meie juures üldanesteesias hambaravi füüsilise ja vaimse erivajadusega inimesed, mida rahastab Tervisekassa. Teeme koostööd mitme Tartumaa hooldekoduga. Samuti aitame onkoloogiliste diagnoosidega patsiente. Nende patsientide perearst või erialaarst peab märkima inimese raviarvele statistilise koodi (9072), mille alusel tasub inimese hambaravi eest edaspidi Tervisekassa. Lisainfo on leitav siit.

 

 

 

 

 

 

 

Stomatoloogia kliiniku delegatsioon külas Helsingi Ülikooli haiglas koos võõrustaja dr Jaana Helenius-Hietalaga. Foto: Helsingi Ülikool

Septembris alustas stomatoloogia kliinikus taas tööd huule- ja suulaelõhedega patsientide ravikeskus, mida juhib dr Triin Jagomägi. Konsiiliumisse kuuluvad veel näo-lõualuude kirurg dr Marianne Soots, nina-kõrva-kurguarst dr Linda Sõber ja logopeed Lagle Lehes.

Uutest spetsialistidest on tööle asunud diagnostik, kes teeb fotostaatust ja digitaalseid jäljendeid. Sellega seoses oleme muretsenud uue fototehnika ja intraoraalse skänneri. Juba aasta jagu töötab stomatoloogia kliinikus müofunktsionaalne terapeut, kes  aitab kujundada õiget hingamist ja neelamist. Endiselt võtab patsiente vastu ka psühholoog, kes aitab saada üle hambaravi hirmust.

Samuti viidi läbi arst-õppejõudude atesteerimine ning valiti osakonnajuhtide tähtajaliste ülesannete täitjad järgmiseks neljaks aastaks: näo- ja lõualuude kirurgia osakonda juhib dr Oksana Ivask, lasteosakonna juhina jätkab peale valimisi dr Katrin Kolk,  suu- ja hambahaiguste osakonda valiti tagasi juhtima dr Mari-Liis Aro ning proteesikeskuse uueks juhiks sai dr Ülle Voog-Oras. Stomatoloogia kliiniku ülemõe kohale valiti tagasi Irina Sapatšuk. Jaanuaris toimuvad konkursid osakondade vanemõdede tähtajaliste ülesannete täitjate valimiseks.

Seadmete ja materjalide ostmiseks on käimas ja tulemas mitmed riigihanked. Materjaliarvestus on kolimas laoprogrammi Directo ning uuel aastal on plaanis tööle värvata ostujuht. Igakuiselt toimuvad teadusklubi koosolekud ja ravijuhtude arutelud. Uuel aastal on tulemas mitmeid põnevaid loenguid: veebruaris esineb prof Malin Ernberg Karolinska Ülikoolist ja 18. – 19. aprillil saab teoks suu, näo- ja lõualuude radioloogia sümpoosium Soome ja Lõuna-Aafrika lektoritega.

Residentuur

Dr Teele Paltsar (fotol koos dr Akermanniga residente juhendamas) juhendab kolme parodontoloogia residenti ja võib öelda, et nad on tema kursus. Lisaks teoreetilisele õppele ja praktilisele tööle patsientidega, toimub täiendav harjutamine preparaatidel, operatsioonitehnikaid käidi harjutamas anatoomikumis.

Sellest aastast alustasid õppetööd kaks laste hambaravi residenti, kes saavad põhjaliku praktilise endodontia väljaõppe koos mikroskoobi kasutamisega. Nende juhendajaks on dr Marjo Sinijärv, kes on ainult nende kahe residendi päralt ja vajadusel kohe valmis abistama.

Aastal 2024 lõpetavad hammaste-lõualuude proteesimise residendid, kelle seminare-praktikume on juhendanud dr Dmitri Ruzanov.

Ootame erinevate hambaravivaldkondade spetsialiste üle Eesti oma erialaseid teadmisi meiega jagama. Otsa on lahti teinud juba Kliinik 32, kelle interdistsiplinaarse koostöö loeng dr Lauri Vahtra, dr Kirsten Niguli ja dr Martin Martma poolt toimus meie residentidele detsembris 2023.

 

Rahulikku jõuluaega soovides

Piret Vilborn
Stomatoloogia kliiniku juht

Dr Jana Olak
Restauratiivse hambaravi residentuuri üldjuhendaja