Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 302 SE menetlemine Riigikogus

 

Pöördumine Riigikogu Rahanduskomisjoni poole

 

Eesti Hambaarstide Liit teeb ettepaneku lisada erisoodustusmaksust vabastatud tervisekulude loetellu hambaraviteenus kui terviseedenduslik suutervist säilitada aitav teenus.

EHL seisukoht on, et selline maksusoodustus oleks töövõtjale suuremaks abiks kui Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse 301 SE eelnõus plaanitav täiskasvanutele mitterahalise hambaravihüvitise taastamine. Prognoosime, et reaalsetele kuludele mittevastavate Haigekassa piirhindadega hambaraviteenuse osutamiseks ei soovi hambaarstid haigekassaga lepinguid sõlmida. See takistab hüvitist soovivate patsientide vaba tervishoiuteenuse osutaja valikut, mille tagajärjel hambaraviteenuse kättesaadavus kokkuvõttes hoopis väheneb. Kaugemas vaates viib piirhinnaga (ehk alarahastatud) hambaraviteenuse halb kvaliteet selleni, et kokkuvõttes nii ravivajadus kui ka maksumus suurenevad, sest “odavama täidisega ravi” tagajärjel tekkivate komplikatsioonide ravi on kordades kallim.

EHL soovitab Haigekassa tervist edendava tegevuse pea olematut eelarverida kompenseerida, andes tööandjale võimaluse ülalhoida oma töötaja suutervist erisoodustusmaksuta.

 

Marek Vink

EHL president