Toimus EHL volikogu koosolek

Põhikirja alusel koguneb EHL volikogu vähemalt kaks korda aastas. 7. aprillil koguneti traditsiooniliselt Tartus, et arutada aktuaalseid kõiki hambaarste puudutavaid teemasid.

Ette arvatult toimus kõige kirglikum arutelu aasta algusest kehtima hakanud haigekassa teenuste hindade kohati kahekordse vähenemise küsimuses. Juhatus lükkas ümber haigekassa poolt ajakirjanduses levitatud väite, justkui oleksid teenuste hinnad arvutatud  koostöös EHLiga. Hinnakujundusprotsessis osalenud juhatuse liikmed seletasid, et haigekassa on jätnud paljud kulusisendid üldse arvestamata ja projitseerib laste hambaravi statistikat täiskasvanutele teenusehinna kalkuleerimiseks. Kokkuvõtvalt jäi volikogu seisukohale, et haigekassa arvutuste aluseks olev metoodika pole väikeettevõtjatest hambaarstide reaalsetele kuludelele vastava hinnakirja arvutamiseks sobilik. Läbirääkimised haigekassas teenuste loetelu ajakohastamiseks jätkuvad.

1. juulist rakenduva täiskasvanute mitterahalise hüvitise osas jäi volikogu skeptiliseks. Ükski volikogu liige selleks haigekassaga lepingut sõlmima ei soostu ja volikogu kutsub üles ka kolleege enda eeskuju järgima. Mõned volikogu liikmed on protesti märgiks madalate hindade vastu juba üles öelnud ka laste hambaravi rahastamise lepingud, kuid valdav enamus on selles küsimuses veel äraootaval seisukohal. Ka vajas selgitamist, et praegu kehtiv laste- ja 1. juulist kehtestatav täiskasvanute hambaravi rahastamise leping on kaks teineteisest sõltumatut lepingut.

EHL volikogu on endiselt seisukohal, et täiskasvanute hambaravihüvitis peaks olema rahaline ja liikuma patsiendiga kaasa. Poliitilise otsusena läbisurutud mitterahaline hüvitis piirab patsiendi õigust vabalt valida endale meelepärast teenuseosutajat ning piirab hambaraviteenuse kättesaadavust, sest patsient saab hüvitist ainult haigekassaga lepingu sõlmivast raviasutusest. Sellega seoses muutub alates 2018. a 1. jaanuarist paljudele pensionäridele kättesaamatuks ka proteesihüvitis.

Koosolek kinnitas EHL aastaaruande ja pädevuskomisjoni otsuse protokolli. Aktuaalsetest hambaravi riivavatest Euroopa Liidu seadusest andis ülevaate Euroopa Hambaravinõukogu asepredident Piret Väli.  Projekti “Laste hammaste tervis” juht Anastassia Kuldmaa ja patsientide infolehtede värskendamise töörühma juht Kaja Kiige tutvustasid tänavusi tööplaane. Marek Vink tutvustas EHP programmiprojekti ja plaani korraldada sügisel kahepäevane laiendatud juhatuse koosolek hambaravi arengukava koostamiseks. Toomas Männaste tutvustas plaani muuta EHL suvepäevade formaati suvekoolilikuks pereürituseks. EHL katseline suvekool alustab 4.-5. augustil Kastna puhkekülas Pärnumaal.