Terviseamet on tänasest edastanud uued miinimumnõuded TTOdele

 

TTO-de miinimumnõuded COVID-19 epideemia järgsetes tingimustes 02.07.2020

 

 Allalaadimiseks: PDF 

 

Lisa 2 IKV kasutamise pohimote (02.07.2020)

 

 Allalaadimiseks: PDF 

 

Lisa 3 AGP aerosoole genereerivad protseduurid (02.07.2020)

 

 Allalaadimiseks: PDF