Liikmemaks muutub alates 1.01.2024

Eesti Hambaarstide Liit on juba peaaegu 102 aastat Eesti hambaarstide huvide eest seisnud. Palju on tehtud, kuid aja ja regulatsioonide muutudes näib, et tegemistest ei tule puudu ka tulevikus. Siiani on liit hästi suutnud majandada, mistõttu pole alates 2018. aastast liikmemaks tõusnud. Samas on viie aastaga kõik teenused kallinenud ning inflatsioongi teinud oma töö.

Selleks, et saaksime teile pakkuda jätkuvalt heal tasemel teenuseid ning liidu tegevust veelgi tõhusamaks muuta, otsustas EHLi volikogu 10. novembri 2023 koosolekul alates 1.01.2024 kehtestada uueks liikmemaksu määraks 150 eurot aastas.

Liikmemaksu muudatus võimaldab lisaks praegusele:

  • pakkuda senisest suuremas mahus veebikoolitusi, mis on mõeldud ainult EHLi liikmele, sümboolse osalustasu eest;
  • välja töötada ja regulaarselt uuendada hambaravi baasdokumentatsiooni, mida saab kohandada oma kliinikule ning mis lihtsustab asjaajamist ametkondadega, kaasates selleks vajadusel eksperte väljaspoolt EHLi;
  • korraldada sündmuseid, mis soodustaks kollegiaalsust ning professionaalse võrgustiku teket;
  • olla rohkem pildil rääkides hambahaiguste ennetamisest, harides elanikkonda ja vähendades terviserumalust;
  • toetada suuremas mahus hambaarstiüliõpilasi, noori kolleege, kelle käes on liidu ja eriala tulevik.