Täna jõuab EHL liikmeteni esimene uudiskiri

Uudiskirja eesmärk on tuua liikmeskonnani hetkel päevakorral olev uudis ning aidata üles leida ka vanemaid, kuid olulisi kahe silma vahele jäänud või juba ununema kippuvaid teemasid. Uudiskiri hakkab jõudma EHL liikmete postkasti iga kuu, põnevate aktuaalsete teemade puhul ka tihemini.

Päevakajaline on näiteks täiskasvanute hambaravihüvitise taastamine alates 2017. a 1. juulist. Huvi on tuntud nii selle vastu, kuidas selleks lepingut saada, kui ka vastupidi, kuidas sellest bürokraatiast pääseda. Peame tõdema, et hambaarstide liidul ei ole oluliselt rohkem infot, kui meieni läbi suhtekorraldajate jõuab. http://sm.ee/et/uudised/hambaravi-muutub-uuest-aastast-oluliselt-kattesaadavamaks

EHL ettepanek oli, et hüvitis taastataks sellisena, nagu hetkel edukalt toimiv pensionäride proteesihüvitis. See oleks õiglane, sest raviraha liiguks siis koos patsiendiga, sõltumata haigekassa lepingu olemasolust. Haigekassa aga kahtlustab, et selline süsteem annaks hambaarstidele lihtsalt võimaluse oma hindasid hüvitise võrra tõsta.

Nii ongi haigekassa otsustanud täiskasvanute hambaravihüvitise taastada lepingupartneritelt teenuse ostmisega, sarnaselt laste hambaravile. Lepingupartnerite valiku kriteeriumid on aga alles väljatöötamisel.

Haigekassa lepingupartner on sunnitud teenust osutama hetkel ajakohastamisel oleva haigekassa teenuste loetelu hinnakirja alusel. Täiskasvanud patsiendi 50%-line omavastutus ja 30-eurone maksimaalne hüvitisemäär tähendab praktikas seda, et näiteks 60€ arve puhul tasub patsient ise 30€ ja 30€ ulatuses esitab hambaarst arve haigekassale. Rasedate, alla 1-aastaste laste emade ja pensionäride puhul on hüvitise piir 85€ ja omavastutus 15%. Näiteks 100€ arve puhul maksaks rase ise 15€ ja 85€ ulatuses läheks arve haigekassale. 

EHL veebis on erialaste artiklite lugemine ja videoloengute järelvaatamine ainult EHL liikmete privileeg, mistõttu on vajalik sisselogimine. Siinjuures palume kõigil korralikult ära täita oma liikmeankeet, mis näiteks teeb mugavamaks koolitustele registreerumise. EHL suurem eesmärk on aga vähemalt oma liikmeskonna piires saada statistikat, mille kogumisega Terviseamet hakkama ei saa. Siinjuures tuleb rõhutada, et kogutavad andmed on konfidentsiaalsed.