Täiskasvanute vältimatu üldnarkoosis hambaravi hüvitamine

Eesti Hambaarstide Liit tervitab Haigekassa algatust täiskasvanutele üldanesteesias osutatud hambaravi teema arutamiseks. Saame aru, et haigekassa on valmis tasuma täiskasvanute üldanesteesias stomatoloogilse vältimatu abi korral, kui selleks on meditsiinilise näidustus.

Esimene meditsiiniline kriteerium hambaraviks üldnarkoosis on ekstreemne kooperatsioonivõime puudumine, mille põhjus on reeglina vaimne puue või patoloogiline hambaarstihirm. Ka tavahambaravi võimatuks muutev ülierk okserefleks on psühhosomaatiline haigus, misjuhul hambaravi üldnarkoosis võidakse vajada.

Seega võivad pea kõik psüühika- ja käitumishäired diagnoosikoodidega F00-F99 ja ka närvisüsteemi haigused kooodidega G00-G99 nagu ka kompromiteeritud meditsiiniline üldseisund, raske füüsiline puue või lokaalanesteetikumi talumatus olla üldanesteesias osutatud hambaravi näidustusteks.

Teine meditsiiniline kriteerium üldnarkoosis hambaraviks on väga traumaatiline protseduur või ühekorraga läbiviidav väga ulatuslik hambaravi (mida Põhjamaades vajavad sageli uusimmigrandid).

Mõlema meditsiinilise kriteeriumi korral osutatakse teenust planeeritud päevakirurgilise protseduurina. Patsiendi surma või püsiva tervisekahjustuse teket ärahoidvat vältimatu hambaravi vajadust aga ei saa ette planeerida, sest reeglina vajatakse esmaabi juba samal päeval. Tõenäoliselt on üldanesteesias vältimatu abi andmise valmidus olemas ainult EMOs, kuid hambaraviteenust seal ei osutata.

Seega teeb EHL ettepaneku arutada üldanesteesias täiskasvanutele osutatud vältimatu hambaravi asemel hoopis meditsiinilise näidustusega täiskasvanutele üldnarkoosis osutatud kõikide vajalike hambaraviteenuse hüvitamist.

Sotsiaalministeeriumi eelarvest raviti 2015. a SA TÜK Stomatoloogia kliiniku lasteosakonnas 20 vaimupuudega täiskasvanu hambaid üldnarkoosis. Enamus vajasid narkoosi 1-2 tundi (kood 2203) ja umbes kolmandik 2-3 tundi (2204). Kõik vajavad ärkamisruumi (kood 2112) vähemalt tunni jooksul. Täpsemad andmed saaks anestesioloogia osakonnast. Osa üldnarkoosis hambaravivajavaid komplitseeritud (näiteks veritsustõvega) patsiente peaks ravima näo-lõualuukirurgia osakonnas, mil on kindlasti vajalik ka järelravi voodipäev (kood 2047).

Kahjuks on üldanesteesias ravitud vaimse puudega täiskasvanud patsiendid (ehk nende eestkostjad) pidanud lisaks ise maksma sadu eurosid hambaraviteenuste eest, mida ei saanud liigitada vältimatuks ablks.

Meditsiinilise näidustuse kinnitamine võiks aga toimuda psühhiaatri, (ravi)arsti ja üldanesteesias teenust osutava hambaarsti tihedas koostöös. Võibolla on vajalik vastav komisjon, mis patsiendipuhuselt üldanesteesias hambaravi taotlused läbi vaatab. Seda, kui suur üldnarkoosis hambaraviteenuse vajadus olla võib, ei oska EHL prognoosida. EHL peab vajalikuks, et lisaks Tartule, oleks vähemalt ka Tallinnas võimalus meditsiinilistel näidustustel üldanesteesias hambaraviteenust osutada.

Marek Vink

EHL president