Täiskasvanute hambaravihüvitis

Eesti Hambaarstide Liit toetab täiskasvanute hambaravihüvitise taastamist, sest see parandab elanikkonna suutervishoiuteenuse kättesaadavust. EHL loodab, et täiskasvanutele hambaraviteenuse mitterahaline hüvitamine ei kahjusta laste hambaraviteenuse kättesaadavust.

EHL näeb ohtu, et lahendusi otsitakse ainult poliitilise otsuse näiliseks täitmiseks Haigekassa piiratud eelarve tingimustes, mitte tegeliku vajaduse järgi. Hambaravihüvitise taastamisel soovitab EHL olukorda lahendada eelkõige vajaduspõhiselt ehk abistada rohkem hädas olevaid elanikkonna gruppe.

Lihtsustatult võiks täiskasvanute hambaravi miinimumpaketi defineerida nii, et suu tervislik seisukord peab saama haigusvabaks vähemalt selles ulatuses, mis on nõutav näiteks enne puusaliigese siirdamisoperatsiooni. Miinimumpaketti peab lisaks vältimatu hambravi protseduuridele kindlasti kuuluma diagnostika (sealhulgas röntgenülesvõtted) ja proaktiivsed teenused.

Hädavajalik on eemaldada lootusetud infektsioossed hambajuured (ka siis, kui need ei täida vältimatu hambaravi kriteeriume ehk ei kujuta otsest ohtu elule). Vajalik on puhastada hammaskond mineraalsetest ladestustest (hambakivist), mida koduste vahenditega pole võimalik teha. Vajalik on saneerida suuremad kaariesekahjustused vähemalt ajutiste täidistega (ajaks kuni patsient leiab võimaluse restauratiivseks raviks püsivama lahendusega). Aktiivsed kaariesekahjustused võiks katta fluoriidlakiga. Aeganõudvat ja kallist endodontilist ja restauratiivset ravi Eesti Haigekassa eelarve tõenäoliselt välja ei kannata.

Miinimumpaketi osa peaks olema DMF indeksiga karioloogilise staatuse Tervise Infosüsteemi edastamine, et riik saaks mingigi ülevaate elanikkonna hammaste tervislikust seisundist. Samuti peaks olema TISis dokumenteeritud kaarisehaiguse põhjus (toitumisharjumuste analüüs) ja antud dieedisoovitused ning kinnituskoe haiguse kontrollimiseks vajalikud individuaalsed instrumentaalsed abivahendid ehk patsiendile antud koduse ravi juhised. See annaks patsiendile võimaluse ise Digilugu.ee-st järgi vaadata, milline tema suu tervislik seisund on ja mida ta ise saab selle parandamiseks teha.

Arvestades, et täiskasvanute mitterahalise hüvitise taastamisega saaksid neile tervishoiuteenust osutada ainult Haigekassa lepingupartnerid, siis võib prognoosida, et teenuse kättesaadavust hakkavad piirama väga pikad järjekorrad.

Siinkohal teen ettepaneku kaasata aktiivsemalt EHL esindajaid  täiskasvanute hambaravi (mitterahalise) hüvitise taastamise arutelusse, et leida lahendusvariantide hulgast rahvatervise seisukohalt optimaalseim lahendus.

Marek Vink

EHL president