Pädevuse hindamisest ja koolitustunnistuste väljastamisest

Hambaarstide Liit teeb igapäevaselt tööd lihtsustamaks Eesti hambaarstide elu. Ikka ja jälle mõtleme sellele, kuidas asjaajamist oma liikmete jaoks paremaks, lihtsamaks ja mugavamaks teha.
Aastal 2018 oleme loonud ja tööle saanud paberivaba pädevuse hindamise keskkonna. Nüüd ja tulevikus laetakse kõik EHL koolituste tunnistused automaatselt iga liikme kontole ning mitteliikme puhul on neid samuti võimalik nimeliselt EHL-i veebilehelt alla laadida.

Pädevuse taotlemise kord on EHL-i veebilehel olemas, arvestatakse kõiki viimase 5 aasta jooksul läbitud koolitusi. Need koolitused, mis on läbitud kuni aastani 2019, lähevad arvesse siiani kehtinud korra alusel.
Alates aastast 2019 arvestab EHL pädevuse hindamisel (Eestis toimunud koolituste puhul) ainult EHL-i poolt väljastatud tunnistusi.
Koolituse korraldaja teavitab EHL-i vähemalt 2 nädalat enne koolituse toimumist selle sisust ning EHL lisab koolituse oma veebilehel olevasse sündmuste kalendrisse. Sinna on korraldaja soovil võimalik lisada ka registreerumise link. Peale koolituse toimumist saadab korraldaja osalejate nimekirja EHL-le. Liit omakorda vormistab osalejatele digitaalsed koolitustunnistused ja laeb need oma lehele.

EHL-i liige ei pea enam ise Eestis toimuvate koolituste tunnistusi paberkandjal koguma, sest digitunnistused koonduvad automaatselt tema profiilile. Küll aga peaks hambaarst jälgima, et pädevusperioodi lõppedes tuleb esitada oma profiili kaudu digitaotlus pädevuse pikendamiseks.
Välismaal läbitud ja veebikoolituste tunnistused tuleb endiselt ise EHL-i lehele üles laadida.

Meil on ka rõõm teavitada kõiki hambaarstist emmesid, et neil on võimalik oma pädevuse kehtivusperioodi 1,5 aasta võrra pikendada, kui on viibitud lapsehoolduspuhkusel. Selleks tuleks pädevuse kehtivuse lõppemise eel kirjutada vabas vormis avaldus, saata see aadressile tallinn@ehl.ee ja kindlasti lisada ka koopia lapse sünnitunnistusest.
Kui lapsehoolduspuhkus on olnud pikem, sest õnne on olnud palju ja tulnud on mitu last järjest, siis pädevust on siiski võimalik pikendada ainult üks kord ja 1,5 aasta võrra.