Ootame ettepanekuid sotsiaalministri määruse muutmise eelnõusse

Kooskõlastusringil oleva sotsiaalministri määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muudatuste jõustudes laieneb 1. jaanuarist hambaarsti retseptiõigus, täiendatakse ravimigruppide loetelu, milliseid ravimeid saavad hambaarstid retseptiga patsientide koduseks raviks välja kirjutada.

Kui keegi leiab talle vajaliku puudu olevat, siis kuni 23. detsembrini on EHL-il võimalus teha ettepanekuid vajaliku ravimigrupi lisamiseks (e-mailile tallinn@ehl.ee).

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hambaarstil on õigus märkides retseptile oma ametinimetuse retseptile välja kirjutada üksnes alljärgnevaid ravimeid ja aineid:

1) ravimid hammaste, igemete ja suulimaskesta lokaalseks raviks;

2) ATC kood J01 – antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks;

3) ATC kood H02 – kortikosteroidid süsteemseks kasutamiseks;

4) ATC kood M01A – mittesteroidsed põletiku-ja reumavastased ained;

5) ATC kood M02A – paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral;

6) ATC kood N02AX ja N02B – teised opioidid ning teised analgeetikumid ja antipüreetikumid;

7) ATC kood N05C – uinutid ja rahustid;

8) ATC-kood R05D – köha pärssivad ained;

9) ATC kood R06 – antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks;

10) etüülalkohol;

11) teised ravimid, mille Eestis kehtiva müügiloa andmisel kinnitatud näidustuseks on hammaste või suu haigused.“