Marek Vink: hambaarstide hääl kõlagu üle Eesti

Riigikogu valimised on tulemas. Erakondade programmid on koostamisel ja poliitikud otsivad lubadusi, millega köita valijaid. Siin on minu üleskutse liidu liikmetele: tehke oma hääl enda valimisringkondade esindajate jaoks kuuldavaks!

Meie liikmed on liidu väärtuslikeim vara – Eesti Hambaarstide Liit koondab endas viimaste andmete järgi 1007 hambaarsti, mis teeb meist Eesti võimsaima eriarstide liidu, kelle ekspertteadmistega riik peab arvestama. Oleme võtnud oma suunaks avaldada häälekalt  arvamust, kuidas peaks olema korraldatud Eestis hambaravi hüvitamine täiskasvanutele. Me pooldame täiskasvanute hambaravihüvitist, et selle abil hambaraviteenus kättesaadavamaks muuta, kuid oleme veendunud, et seda saab teha ka ilma järeleandmiseta ravi kvaliteedis ja pärssimata hambaravi üldist arengut.

Meil on kolm lihtsat ettepanekut: hüvitis peab käima patsiendiga kaasas, riiklikud piirhinnad tuleb kaotada ning tuleb rohkem rõhku panna suupiirkonna haiguste ennetamisele. Meie eesmärk on, et täiskasvanute hambaravi hüvitamine oleks korraldatud sarnaselt proteesihüvitisele, millega meie eakad patsiendid ja ka Haigekassa on väga rahul.

Liiduna oleme teinud vastavad ettepanekud Haigekassale, Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalministeeriumile ning kõikidele parlamendierakondadele. Liidu presidendina tahaksin kõikidele liidu liikmetele südamele panna, et ka iga liidu liige individuaalselt saab meie ühisele eesmärgile kaasa aidata igas Eesti otsas. Põhiseadus annab võimu rahvale ja ka meie oleme oluline osa rahvast – kasutame oma võimu!

Kui teil on soov aidata kaasa tervishoiupoliitika kujundamisele, siis suhelge oma valimisringkondade kandidaatidega ning selgitage neile, mis on tänasel päeval Eesti tervishoius valesti. Pakkuge välja lahendusi, kuidas saaks hambaravi hüvitamist paremaks muuta. Rääkige oma patsienditele, et ka nemad survestaksid poliitikuid. Meie kui hambaarstide töö on hoolitseda Eesti inimeste suutervise eest ning vahepeal tuleb seljast heita veripritsmeis tööriided, et teha valgustustööd ka väljaspool oma ravikabinetti.

Hambaarstidena võitleme selle eest, et vähempakkumisel põhinevad riigihanked haigekassa lepingupartnerite valikul lõpetataks. See probleem kerkib taas esile kevadel, kui Haigekassa hakkab laste hambaravi lepingupartnereid valima. Lapsed, täiskasvanud maksumaksjad ja eakad patsiendid peavad kvaliteetset arstiabi saama kõigist riigi nõuetele vastavatest raviasutustest. Liisuheitmise poliitika otsustamaks, kas patsient saab end oma ihuarsti juures ravida, tuleb otsustavalt lõpetada.

Liit saab teile abiks olla, otsides üles teie valimisringkonna poliitikud, kes tegelevad tervishoiu küsimustega ning aidata kohtumine kokku leppida. Andke endast märku ja me aitame teil aidata Eesti inimesi. Ühise jõupingutusena on meil võimalik üles kasvatada põlvkonnad, kelle suud hoiame tervena läbi elukaare.