Hambaarstid valitsusele: tehke hambaravihüvitis kättesaadavaks kõigile

Eesti Hambaarstide Liidu pressiteade

 Eesti Hambaarstide Liit (EHL) kutsub valitsust üles oma lubadustest kinni pidama ning muutma täiskasvanute hambaravihüvitis patsiendiga kaasaskäivaks, et see oleks kättesaadav kõikidele inimestele.

Kehtivat hambaravisüsteemi ei saa sisuliselt kasutada pea kaks kolmandikku patsientidest või on inimesed sunnitud oma hambaarsti vahetama. Kevadel kokkulepitud koalitsioonilepingus võttis valitsus selle probleemi lahendamisel eesmärgiks vaadata üle hambaravihüvitise kord ning muuta hüvitis patsiendiga kaasaskäivaks – sealjuures, pöörates erilist tähelepanu ennetusele ja noorte hambaravile.

EHLi presidendi Piret Väli sõnul on viimaste andmete valguses hambaravihüvitise süsteemi ülevaatamine hädavajalik. „Tänu täiskasvanute riiklikule hambaravihüvitisele peaks olema inimestel rohkem võimalusi hambaarsti külastada, kuid värsked Tervise Arengu Instituudi andmed 2018. aasta kohta näitavad, et täiskasvanute visiitide arv on hoopis langenud, sealjuures Tallinnas üle 14 000 visiidi võrra. Kui valdkond saab raha juurde, aga ravivisiitide arv kahaneb, siis on keeruline seda kirjeldada millegi muuna kui süsteemi sellisel kujul läbikukkumisena,“ ütles Väli.

„Hambaravihüvitise kõigile kättesaadavaks tegemiseks tuleb lahendada nende patsientide mure, kes ei soovi või ei saa pelgalt hüvitise kasutusse võtmiseks oma hambaarsti vahetada. Sotsiaalministeeriumi enda analüüs näitab, et inimesed kasutasid hambaravihüvitist aktiivsemalt enne 2009. aastat, kui see oli kättesaadav kõigile. Ja rohkem kasutati toona hüvitist vaatamata sellele, et selleks pidi inimene eraldi  hüvitisetaotluse Haigekassale esitama,“ märkis Väli.

Hambaarstide hinnangul on täiskasvanute hambaravihüvitise kehtiva süsteemi probleemide allikaks katse seni hästi toiminud valdkonda reguleerida piirhindadega. Tsentraalse hinnakujunduse tulemusel surutakse hambaravikliinikud valikute ette, kus tuleb ohverdada kvaliteedis või patsiendile kulutatud ajas. Selle tulemusel kannatavad aga kõige enam patsiendid nii Tallinnas kui ka kõikjal mujal Eestis.

Samuti tuleb EHLi hinnangul hambaravihüvitise süsteemi hõlmata ennetavad raviteenused. Hetkel on hüvitisega kaetud vaid sümptomite ravi, mis on äraspidine loogika. „Tagajärgedele keskendunud hambaravi ei suuda inimestes ennetavaid käitumisharjumusi tekitada nagu praeguse seaduse loomise ajal argumenteeriti,“ sõnas Väli.

Eesti Hambaarstide Liitu kuulub 1100 hambaarsti ehk umbes 80% Eestis töötavatest hambaarstidest. Iga neljas arst Eestis on hambaarst.