Haigekassa hambaraviteenuste piirhinnad alates 1.01.2018

Eesti Haigekassa nõukogu 15. detsembri 2017. a otsusega nr 30 tehti tervise- ja tööministrile ettepanek esitada Vabariigi Valitsusele ettepanek “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks jõustumisega 01.01.2018.

Haigekassa nõukogu otsusega esitati tervise- ja tööministrile taotlus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek:
1) võrdsustada teenuste piirhinnad standardkuludega.
2) tõsta ortodontia teenuste peatükist hambaravi teenuste peatükki järgmised kohahoidja paigaldamise kompleksselt kasutatavad teenused:

  1. a)  „Töömudeli ja jäljendi valmistamine“ (kood 52662);
  2. b)  „Võru koos kinnitamisega“ (kood 52631);
  3. c)  „Elementide jootmine (1 jootekoht)“ (kood 52634);
  4. d)  „Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine“ (kood 52638);
  5. e)  „Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või eemaldamisel“ (kood 52630).

Muudatus tehakse arvestades haigekassa ja teenuseosutaja vahelise lepingu vaadet ning eesmärgiga muuta teenuste kasutamine kättesaadavaks hambaarstidele ja rohkemate diagnooside puhul. Seoses nimetatud muudatusega on teenuse „Kohahoidja komplekshind koos paigaldusega“ uus nimetus „Kohahoidja koos paigaldusega“.
3) lisada tervishoiuteenuste loetellu (hambaravi teenuste peatükki) teenus „Separatsioonikummide asetamine“ (kood 52665) piirhinnaga 13,40 eurot kui osa kohahoidja paigaldamise kompleksselt kasutatavatest teenustest.
4) muuta teenus „Hambaarsti esmane vastuvõtt“ teenuseks „Hambaarsti vastuvõtt“ (kood 52400), kustutada teenused „Karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine“, „Parodontoloogilise staatuse ja raviplaani koostamine“ ja „Hambaarsti korduv vastuvõtt“ ning lisada teenus „Külastuse baashind (hambaravi)“. Ettepanek tehti, kuna hinnakirja koostamisel oli eeldatud, et igal hambaarsti külastusel kodeeritakse raviarvel vastuvõtu või staatuse määramise teenused, kuid teenusosutajatel oli raske patsientidele selgitada nende teenuste sisu ja raviarvele märkimise eesmärki. Arsti vastuvõttudes sisalduv ajaressurss jaotati täidise asetamise teenustele (52417, 52418, 52419), juureravi teenustele (52429, 52430, 5243, 52432) ja radioloogilistele uuringute intraoraalse hambaülesvõtte teenusele (52405 ja 52406). Muud vastuvõtuga seotud kuluartiklid (baaskandikud, sterilisatsioon ja jäätmekäitlus) lisati uude teenusesse „Külastuse baashind (hambaravi)“, mida saab kasutada kõikide külastuste käigus, v.a juhtudel, kui rakendatakse koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenust (sisaldab vastavaid ressursse), v.a juhtudel kui külastuse käigus teostatakse ainult radioloogilisi uuringuid (konsultatsiooni hambaarsti kabinetis ei toimu, seega ei ole vaja baaskandikuid) ning v.a kirurgia teenuste puhul (sisaldab vastavaid ressursse). Hambaarsti vastuvõtu teenust saab endiselt kasutada juhul, kui teisi hambaravi teenuseid ei ole võimalik rakendada, v.a juhtudel kui külastuse käigus teostatakse lisaks radioloogilisele uuringule ka konsultatsioon. Lisaks muutuvad teenuste hinnad tulenevalt radioloogilise aparatuuri optimaalse kasutaja vähendamisest (väiksemates asutustes ei ole seadmed 8 tundi järjest hõivatud) ja hooldustöötaja ressursi asendamisest õe ressursiga (väiksemas asutuses tegelevad steriliseerimisega õed). Uued teenuste kirjeldused on kirjale lisatud.
5) asendada teenuste nimetustes sekstant nelja hambaga, kuna sekstandi defineerimisega oli teenuseosutajatel probleeme.
6) lisada hambaproteesihüvitise piirmäär (260 eurot 3 aasta jooksul) tervishoiuteenuste loetellu. Hüvitise raames lähtutakse endiselt asutuste hinnakirjadest, kuid asutused peavad hüvitise pakkumiseks sõlmima haigekassaga lepingu. Asutustel on kohustus raviarvele märkida hüvitisega seotud visiidi käigus osutatud teenused vastavalt metoodika määruse lisas kehtestatud teenuste loetelule ning teenuste summa kokku.

Teenuste hinnad alates 1.01.2018:

KoodTeenusHind
52400Hambaarsti vastuvõtt*27,26
52404Hambumusest fotostaatuse koostamine*11,74
52405Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)*10,89
52406Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)*12,31
524073D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast59,55
52408Hammaste fluoroteraapia nelja hamba ulatuses2,86
52409Silandi paigaldamine ühele hambale8,43
52410Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika3,90
52411Kohahoidja komplekshind koos paigaldusega18,92
52412Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest*15,69
52413Pinnaanesteesia*2,74
52414Injektsioonanesteesia*8,71
52415Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse19,06
52416Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse15,19
52417Ühe pinna täidis*26,68
52418Kahe pinna täidis*34,08
52419Kolme pinna täidis*39,17
52420Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine34,36
52421Hambaköndi taastamine kroonimiseks27,13
52422Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine*24,80
52423Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine26,82
52424Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale*4,03
52425Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine*54,86
52426Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis*13,38
52427Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis*25,66
52428Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine*7,08
52429Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine)*41,32
52430Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine)*22,50
52431Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega33,57
52432Ühe juurekanali täitmine*43,34
52433Iga järgneva juurekanali täitmine*21,00
52434Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis67,57
52435Piimahamba pulpektoomia38,41
52436Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist52,37
52437Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta41,38
52438Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks27,78
52439Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine36,14
52440Supragingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*14,96
52441Subgingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*22,68
52442Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses*14,96
52443Parodontaalne operatsioon nelja hamba ulatuses54,76
52444Medikamendi aplikatsioon nelja hamba ulatuses4,09
52445Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses42,90
52446Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses15,52
52447Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses31,04
52448Gingivoplastika ühe hamba ulatuses65,65
52449Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine30,56
52450Ühe juurega hamba eemaldamine*35,93
52451Mitme juurega hamba eemaldamine*51,63
52452Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine*59,48
52453Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga*94,89
52454Väike kõva- ja pehmete kudede plastika92,84
52455Hamba kirurgiline vabastamine92,84
52456Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon83,58
52457Mädakolde avamine ja ravimenetlused*24,19
52458Kirurgilise sekkumisega järelkontroll16,42
52459Traumajärgse haava korrastamine31,95
52460Haava sulgemine õmblustega16,42
52461Alveolaarluu resektsioon92,84
52462Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine40,47
52463Biopsia pindmistest kudedest31,95
52465Lõualuu regeneratiivne operatsioon nelja hamba ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi92,72
52466Hamba transplantatsioon479,70
52467Külastuse baashind (hambaravi)*11,27
52630Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või eemaldamisel2,96
52631Võru koos kinnitamisega15,97
52632Kortitsisioon240,71
52634Elementide jootmine (1 jootekoht)7,87
52638Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine16,91
52662Töömudeli ja jäljendi valmistamine35,03
52665Separatsioonikummide asetamine13,40