FDI kongress 2016 Poznanis

Iga-aastane ülemaailmne FDI kongress, mis toimus 7.-10. septembril 2016 Poznanis, tõi kokku ligi 12 000 osalejat 90-st riigist. Kongress pakkus kursuseid kõigilt hambaravi ja suutervise aladelt, mida viisid läbi 141 eksperti ligi 30-st riigist, samuti olid kavas hands-on töötoad ning innovatiivseid “Meet the Expert” koolitused.

Üle 350 eksponendi pakkusid oma tooteid, materjale, tipptehnoloogilisi seadmeid ja kvaliteetteenindustüle 5,000 ruutmeetrisel näitusepinnal. FDI tutvustas oma rolli ja tegevusi pea 100 ruutmeetrises paviljonis.

Vaata, mida osalejad arvasid käesoleva aasta sündmusest: 

FDI kongressi fotosid näeb siit.

Ülemaailmne Hambaarstide Parlament

FDI kongress 2016 võõrustas ka maailma hambaarstide parlamenti, kus ligi 300 rahvuslikku delegaati pidas üldkoosolekut, mis on FDI kõrgeim seadusandlik organ.

FDI kongressil avaldati suutervise uus definitsioon, mis positsioneerib suutervuse üldise tervise ja heaolu lahutamatu osana. Definitsioon kiideti heaks enam kui 200 rahvuslikku hambaarstide liidu ja spetsialistide grupi poolt ning seda levitatakse suu tervist edendavates kogukondades üle maailma.

Ülemaailmne suutervise töötuba

FDI kergitas katet ka oma Ülemaailmse Suutervise Päeva 2017 kampaanialt Live Mouth Smart vastavas interaktiivses töötoas, kus jagati 2017. a. kampaania detaile puudutavat informatsiooni ning selgitati selle aluspõhimõtteid. Live Mouth Smart kampaania eesmärk on laiendada ja kinnistada eelmiste kampaaniate teavitusi ning rõhutada suu funktsiooni elu ja tervise seisukohast. Peasõnumi “Live Mouth Smart” kõrval toodi välja ka kõrvalsõnum “Be confident through life“.

Rahvuslikke hambaarstide liite julgustati edastama tagasisidet kampaania sihtgruppide, sõnumite ja tegevuste osas, et FDI-l oleks võimalus integreerida neid rahvusvahelistesse ja rahvuslikesse kampaaniatesse.

 

Kuumad teemad

Laiaulatusliku kursusteprogrammi kõrval kutsus FDI 2016 Poznan osalejaid üles debateerima kuumadel teemadel nagu vananeva rahvastiku suutervis, hammaste tervishoiu ja üleüldise tervise globaalne strateegia ja meeskonnatöö, Minamata konventsiooni kohandamine, mikroobidevastase  resistentsuse väljakutsele reageerimine, ning näitas edasist suunda sellistel teemadel nagu nõuded hambaimplantaatidele.

Äge parodontiit on levinumate haiguste seas 6. kohal maailmas ning kuumade teemade osas keskenduti sellele, kuidas saaks hambaarstide meeskond teha koostööd, et tegeleda haigusega lähtudes peamistest riskifaktoritest ning keskenduda suu- ja igemehaiguste ennetusele.

Teadusprogrammi tipphetked:

FDI President Dr Patrick Hescot: Role of dentistry in the modern world

Prof. Lone Schou: Inequalities in oral health

Prof. Claudio Fernandes: Sustainability: a new paradigm in dentistry

Prof. Laurence Walsh: Challenges in temporary infection control

Prof. Ira Lamster: Oral health and general health: diabetes

Prof. Leszek Czupryniak: Impact of oral health on general health: stomatodiabetology

Prof. Rolf Kufus: Bop your teeth

Prof. John Nicholson: Modern materials: can they meet the world’s oral health needs?

Prof. Liran Levin: Tooth or implant what do you prefer?

Prof. Jolanta Kostrzewa-Janicka: Bruxism and obstructive sleep apnea relationship

Prof. Dan Meyer: Overuse of antibiotics in dentistry