EHL volikogu kandidaadid 2019-2021

Eesti Hambaarstide Liidu volikokku aastateks 2019-2021 kandideerib 45 kohale 57 hambaarsti. Valimised toimuvad MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu korralise üldkoosoleku toimumise päeval 29. augustil Tartus Vanemuise Teatri- ja Kontserdimajas EHP 2019 raames. Volinikud kinnitatakse 29. augustil kl 16.45 Vanemuise teatrisaalis algava üldkogu otsusega. Hääletamisel üks liidu liige võib volikirja  alusel kokku esindada kuni viit liiget.

Kattri Arge 16.03.1970

K3 Hambaravi

Soovin ka seekord kandideerida Eesti Hambaarstide Liidu volikokku, et aidata kaasa eriala arengule. Vajalik on kaitsta hambaarstide professionaalseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve ning leida viise, kuidas tõsta hambaravikvaliteeti ja inimeste teadlikkust suutervisest.

 

Mari-Liis Aro 02.03.1978

SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Nigul ja Orn Hambaravi

Soovin osaleda EHLi töös ning tegemistes ja anda oma panuse hambaravi edendamiseks Eestis.

 

Svetlana Ermel 08.04.1984

HanzaDent Hambaravi

Minu põhilisteks valdkondadeks on igemeravi, kirurgia, implantatsioon ning hammaste esteetiline taastamine komposiidiga. Tahan kaasa aidata Eesti hambaravi arengule, et pidada sammu maailma uute trendidega. Olen üle 8 aastat tegelenud ka esteetilise meditsiiniga – botuliintoksiini ning hüaluroonhappe kasutamisega patsientide esteetiliste probleemide lahendamiseks.

 

Kristjan Gutmann 19.09.1974

Unimed Ühendatud Kliinikud

Soovin kandideerida EHLi volikogusse järgmiseks valimisperioodiks. Mulle on oluline hambaravivaldkonna kõrge tase ning eriala maine ühiskonna silmis. Konstruktiivne dialoog haigekassa ning muude partneritega on tähtis ning minu vaates peab hambaravi positsioneeruma meditsiini osana, mitte iluteenusena.

 

Katri Herman 25.11.1977

Kliinik 32

Töötan ortodondina. Olen nii EHLi kui ka Eesti Ortodontide Seltsi liige, 2011–2018 EOSi president. Pooldan EHLi seisukohti – ravikindlustusraha peaks liikuma koos patsiendiga ning et arstil poleks vaja lisakohustusena teha haigekassaga lepinguid ning proovida ennustada, kui suurt raviraha patsientide raviks vaja läheb. Samuti pean elementaarseks, et Eestis praktiseeriv arst oskab patsiendiga suhelda eesti keeles.

 

Kristina Hinrikus 26.05.1970

Unimed Ühendatud Kliinikud

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1997. Töötan suukirurgina/implantoloogina. Miks kandideerin? Soovin osaleda aktiivsemalt EHLi tegemistes. Olla paremini kursis erinevate teemade, probleemide, küsimustega hambaravis, samuti rääkida kaasa, panustada omalt poolt eriala edendamisse.

 

Merike Immato 18.08.1961

Lumen Hambakliinik

Olen pühendanud üle 32 aasta hambaravipõllu kündmisele. Soov on meie elukutse väärikust tõsta nii riigi statistilistes aruannetes kui ka teiste eriarstide staatusega ühele tasemele viimisel. Soov on kaasa aidata hambaarstiõppesse uuenduslike suundade integreerimisel. Soov on julgustada arste, kes digitaalhambaravi hirmutavaks peavad. Usun, et oluline on vaadata ja näha raviprotsessis kogu suud tervikuna ning raviotsused teha sellest lähtuvalt.

 

Reet Joandi 12.04.1971

R&T Joandi Hambaravi

Olen lõpetanud TÜ 1994. aastal. Tahaksin seista hambaarstide koja moodustamise eest. See võimaldaks meil lahendada probleeme erialasiseselt ja muuta hambaarstide hääle kuuldavamaks kõikvõimalikes instantsides ja kontrollivates ametites. Sooviksin et absurdseid nõudmisi (nt kiirgusametilt) oleks võimalik vähendada.

 

Kristin Kallio 24.09.1978

Kaarli Hambapolikliinik

Hindan suuresti EHLi missiooni hambaarstide pädevuse, ühtsuse ning kollegiaalsuse alalhoidmise ja arendamise osas ning soovin selle heaks ka oma panuse anda. Hea meelega ütlen sõna sekka tervishoiusüsteemi ja tervishoiupoliitika arendamisel.

 

Doris Kannel 17.03.1981

Unimed Ühendatud Kliinikud

Olen 15-aastase kogemusega proteesitöödele keskendunud hambaarst. Soovin kandideerida Eesti Hambaarstide Liidu volikogusse aastateks 2019–2021, et anda oma panus hambaravi profülaktika arendamisse. Sealjuures on oluline keskenduda ka täiskasvanud patsientide teadlikkuse suurendamisele. Teise suure valdkonnana pean oluliseks hambaraviõdede ja -assistentide järelkasvu ning koolitusvõimaluste toetamist.

 

Jana Kaska 16.02.1974

Kaarli Hambapolikliinik

Olen lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli hambatehnikuna (1995) ning TÜ hambaarstina (2000). Alates 2011. aastast olen Kaarli Hambapolikliiniku juhatuse liige. Olen pidanud loenguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tulevastele hambatehnikutele. Soovin seista selle eest, et hambaravihüvitis käiks patsiendiga kaasas ning patsient saaks valida meelepärase hambaraviteenuse osutaja sõltumata teenuseosutaja haigekassa lepingu olemasolust.

 

Liidia Kazanskaja 16.10.1982

Kaarli Hambapolikliinik

Töötan juureravi spetsialistina. Lõpetasin TÜ arstiteaduskonna ja residentuuri restauratiivse hambaravi alal. Minu tegevuse keskpunktiks on konservatiivne ja mikrokirurgiline juureravi mikroskoobiga. Olen Eesti Hambaarstide Liidu, ESE (European Society of Endodontology) ja Eesti Endodontia Seltsi liige. Isikliku elu tähtsamad inimesed on minu abikaasa, poeg ja tütar. Volikokku kandideerides soovin aidata/tegeleda ravijuhiste loomisega juureravis.

 

Kaja Kiige 10.11.1977

Sakala Hambaravi

Soovin anda oma panuse liidu tegevusse ja Eesti hambaravi edendamisse ja aidata Eesti Hambaarstide Liidul liikuda elujõulises suunas. Leian endas energiat ja motivatsiooni panustada EHLi töörühmade tegevusse.

 

Kristina Kiisa 08.12.1969

Kristina Kiisa Hambaravi

Soovin osaleda EHLi volikogu töös, et muuta hambaarstkonna ja riigiametite vastastikused õigused ja kohustused selgeks, läbipaistvaks ja üheselt mõistetavaks. Samuti soovin osaleda Eesti hambaravi ja hambaarste puudutavas õigusloomes.

 

Liis Kirt 10.06.1988

Unimed Ühendatud Kliinikud

Soovin panustada rohkem Eesti rahvastiku suutervise edendamisse. Ikka veel esineb olukordi, kus lapspatsient jõuab hambaarsti vastuvõtule juba tekkinud „tulekahju kustutamiseks“, mitte profülaktikaks. Soovin, et igal patsiendil oleks ligipääs kvaliteetsele ravile, sõltumata sissetulekust ja elukohast. Igal patsiendil peaks olema õigus kasutada talle ettenähtud hambaravihüvitist vabalt valitud hambaarsti juures.

 

Anastassia Kuldmaa 09.05.1977

KW Hambakliinik

Juba neljandat aasta olen Haigekassa rahastatud projekti „Laste hammaste tervis“ juht. EHLi volikogu liikmena saan olla projekti juhtimisel efektiivsem ning suudan rohkem hambaarste nakatada profülaktikapisikuga. Läbi projekti toimetamiste loodan kasu ka liidule.

 

Regina Kuningas-Ott 17.12.1981

HanzaDent Hambaravi

EHL on dr Marek Vingi vedamisel tutvustanud oma seisukohti Eesti elanikkonnale, saavutanud edu läbirääkimistes haigekassaga ja surunud Eesti hambaarstide soovid koalitsioonilepingusse. Oleme tõestanud, et suurima erialaliiduna oleme tõsiseltvõetav jõud, mis suudab kaitsta oma liikmete huve ka riiklikul tasemel. Minu sooviks on jätkata seda liini, et kõik meie ühised huvid saaksid kaitstud ja eriala areng tagatud.

 

Jaan Lahe 05.10.1964

Jaan Lahe Hambaravi

Soovin olla abiks Eesti hambaarstide töö korraldamisel ja anda oma panuse organisatsiooni toimimisse.

 

Meedi Lehtla 05.06.1951

 

SA Ida-Viru Keskhaigla

Olen lõpetanud TRÜ stomatoloogia osakonna 1974. aastal. Kohe lõpetamise järgselt alustasin tööd Kohtla-Järve haiglas (nüüd Ida-Viru Keskhaigla). Olen töötanud samas haiglas peaaegu 45 aastat. Erialalt olen stomatoloog-ortopeed. Olen olnud hambaproteesi osakonna juhataja, praegu IVKH hambakliiniku juhataja. Suurimaks sooviks on, et noored hambaarstid tuleksid tööle Ida-Virumaale.

 

Stanislav Liskman 09.04.1976

Dental Art Hambakliinik

Soovin kandideerida EHLi volikogu liikmeks, kuna soovin oma võimaluste ja oskuste piires toetada erialaorganisatsiooni arengut. Eelnevatel perioodidel keskendusin oma tegevustes patsientide infolehtede ning suuhügienistide ja hambaravi assistentide koolituse temaatikale (töö kutsestandarditega ja koostöö Kutsekojaga).

 

Raili Luikmel 05.04.1979

Maestro Maja Hambakliinik

Aastal 2011 spetsialiseerusin proteesimisele ja implantoloogiale. Tegelen ka hambaravifoobiaga patsientide ja erivajadustega laste hammaste raviga. Usun, et ühtsete standardite kaudu jõuame ravikvaliteedis paremale tasemele. Nii riiklike normide, järelevalve kui ka töökorralduse arendamisel on oluline, et hambaarst saaks keskenduda oma põhitööle. Haigekassaga läbirääkimistes tuleks lähtuda nii suurte kui väikeste kliinikute huvidest ning võimalustest.

 

Martin Martma 18.05.1982

Kliinik 32

Soovin EHLi kaasabil teavitada Eesti inimesi hammaste tervise olulisusest. Eesti hambaraviteenuse kvaliteedi parandamine erinevate standarditega.

 

Katrin Metstak 20.12.1966

Katrin Metstaki Hambaravi

Soovin ka edaspidigi seista hambaarstide õiguste eest nii haigekassas kui ka teistes ametiasutustes. Mul on 28 aastat hambaarstistaaži ja sellest 23 aastat olen olnud ettevõtja ja tööandja.

 

Toomas Männaste 16.09.1968

Admirali Hambaravi

Lõpetasin TÜ hambaarsti eriala 1994. aastal. Volikogu liige olen olnud kõik koosseisud alates selle asutamisest 2007. aastal ja enne seda EHLi juhatuse liige. Kuidagi on senistes volikogudes kujunenud nii, et EHLi suvepäevade organiseerimine on jäänud peamiselt minu teha. Viimasel kolmel aastal osalen ka pädevuskomisjoni töös. Panustaksin energiat omavahelise suhtluse ja koostöö arendamisse.

 

Rita Nõmmela 26.06.1959

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Kandideerin EHLi volikokku sellepärast, et „Ole rohkem“ on TÜ üliõpilaste loosung ja neil on õigus. Kui hambaarsti ei huvita erialaga seonduv Eestis, siis see on tema valik, aga mind huvitab. Kui aastal 2019 ei viida pooli Eestis elavaid lapsi hambaarsti juurde, siis on ju midagi valesti. Sooviksin uurida, miks see nii on ja kuidas saaks seda muuta. Ka Eestis võiksid inimesed saada oma hirmu hambaravi ees vähendada naerugaasi sedatsiooni abil.

 

Jan Orn 15.08.1971

Nigul ja Orn Hambaravi

Olen töötanud hambaarstina 26 aastat. Alguses riiklikus ja hiljem eraettevõttes. Igapäevases töös puutume kokku mitmete probleemidega, millega võitlemisel hambaarst üksi hakkama ei saa ning selleks on meil tarvis teha koostööd kolleegidega. Hambaarstide Liit on aastate jooksul saanud Eesti riigis arvestatavaks jõuks ja ma sooviksin EHLi töös oma oskuste ja teadmistega abiks olla.

 

Tuuli Orn 07.06.1970

Nigul ja Orn Hambaravi

Olen juba piisavalt kaua töötanud hambaarstina mõistmaks meie igapäevatöö probleemidega, mille lahendamisega üksik  hambaarst hakkama ei saa. Ainult tihedas koostöös kolleegidega saame hambaravi taset paremaks muuta. Soovin oma kogemusega selle juures abistada.

 

Ivo Ost 11.02.1977

Stomms

Soovin anda oma panuse Eesti hambaravi edendamiseks.

 

Ruta Ottesson-Rinne 24.02.1971

Ruta Ottesson Hambaravi

Olen töötanud 24 aastat hambaarstina. Töötan Tallinna kesklinna väikeses kliinikus koos kolme kolleegiga. Minu sooviks oleks kaasa rääkida hambaarstikutse arendamises. Et hambaarstidel oleks jätkuvalt võimalik töötada erameditsiini tingimustes, et riiklikult ei survestataks teenuse hindu ja ravikriteeriume.

 

Ülo Pintson 15.03.1958

Ode Hambakliinik, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Põhitöö kõrval olen sotsiaalministeeriumi suu-, näo-ja lõualuukirurgia erialakomisjoni liige. Olen olnud pikka aega EHLi juhatuse ja volikogu liige, tegelenud põhiliselt haigekassa hambaravi- ja näo-lõualuukirurgia teenuste struktuuri ning hindade väljatöötamisega. Pädevuskomisjoni liige. Soovin ka edaspidi kaasa lüüa haigekassa teenuste korrastamisel ning muude probleemide lahendamisel, kasutada ja edasi anda oma teadmisi ja kogemusi, vahendada hambaarstide ja kirurgide koostööd.

 

Epp Pohlak 20.01.1969

Kaarli Hambaravi

Olen umbes 16 aastat pühendunud põhiliselt juureravile ja alates 2011. aastast töötan mikroskoobiga. Olen pikalt töötanud ravikabinetis ja leian, et on aeg anda oma panus seismaks hambaravi eest riiklikul tasemel ning viies hambaravialast teavet rohkem inimesteni. Ka tahan kindlasti seista hea oma lemmikvaldkonna – endodontia edendamise eest, et tänapäevase juureravi põhimõtted jõuaksid kõigi Eesti arstideni. Nii paraneb ravi kvaliteet ja sellega koos ka rahva suutervis.

 

Kristiina Praks 23.07.1974

Praks ja Küüts Hambaravi

Minu eesmärgiks on patsiente kuulata, aidata ja suunata nii, et ravi tulemus oleks kvaliteetne ja kestev. Hambaravivaldkonna arengus pean tähtsaks, et Eesti hambaarstidel säiliks võimalus hoida saavutatud taset. Samuti on oluline, et täiskasvanud patsientidel oleks võimalik hambaravihüvitist kasutada seal, kus ta soovib hambaid ravida. Veelgi olulisem on, et ei halveneks kuni 19 a laste hambaravi rahastus ja kättesaadavus.

 

Triin Pullisaar 24.08.1976

Kaarli Hambaravi

Alates 2004. aastast olen seotud Kaarli Hambapolikliinikuga, kus olen ülemarst ning koordineerin ravialast tööd.  Mul on elukaaslane ja 3 last. Usun, et hambaarstidel tasuks Eestis koostööd teha ja üksteist toetada. Tahan anda panuse Eesti hambaravi kõrge taseme hoidmisse ja arendamisse.

 

Ave Põld 27.10.1993

Merimetsa Hambakliinik

Omandasin hambaarstikraadi TÜ-st 2017. aastal. Olen olnud aastaid aktiivne rahvusvahelises hambaarstitudengite liidus (IADS), kus hetkel pean presidendi ametit. Pean oluliseks riiklikult rahastatud süsteemi väljatöötamist rahvastiku teadlikkuse tõstmiseks suuhaiguste ennetamises ning õppekavade moderniseerimist.

 

Kristi Põldma 13.12.1980

Virudent Hambaravi

Olen Lääne-Virumaal tegutseva Virudent Hambaravi asutaja ning juhatuse liige. Kandideerin volikokku, kuna väljaspool suuremaid keskusi tegutsedes tunnen vajadust maapiirkondande suurema esindatuse järele. Soovin leida lahendusi maapiirkondi vaevava tööjõupuuduse leevendamiseks ning töökeskkonna parendamiseks.

 

Irina Reiska 14.05.1974

Vagodent, Hambadoktor Kristiine Kliinik

Olen 12 aastat praktiseeriv hambaarst ja 7 aastat hambaravikliiniku omanik. Tunnen hästi kõike, mis on seotud kliiniku pidamisega ja patsientidega suhtlemisega. Olen täiendanud ennast mitmesugustel kursustel nii hambaravi kui ka majanduse ja psühholoogia valdkonnas. Loodan, et mu kogemus ja teadmised võivad olla kasulikud.

 

Riina Runnel 28.10.1972

SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Blendent

Olen kauaaegne suu- ja hambahaiguste õppejõud TÜs ja töötan väikeses erakliinikus hambaarstina. Sellest aastast juhin Eesti Haigekassa ja EHLi koostöös toimuvat üle-eestilist täiskasvanute suutervise kaardistamise projekti. Soovime saada võimalikult objektiivset pilti eestimaalaste hammaste ja suuõõne seisundist ning suuhügieeni harjumustest. Eriti huvitavad meid inimesed, kes satuvad hambaarsti juurde harva või üldse mitte.

 

Dmitri Ruzanov 14.12.1982

Microdent

Soovin anda oma panuse Eesti hambaravi valdkonna arendamisele.

 

Aleksei Rätsep 02.04.1985

Rätsep Hambaravi

Töötan oma erapraksises Tartus. Tegelen täiskasvanute ja laste hambaraviga. Olen 10 aastat tihedalt seotud pedodontiaga, mille arendamisele pööran üsna palju tähelepanu ka praegu. Kandideerin Eesti Hambaarstide Liidu volikogusse esimest korda. Arvan, et mul on mõtteid ja ideid, mida jagada volikogus nii laste hambaravi kui ka muude hambaravi valdkondade arendamiseks parima töökorralduse nimel.

 

Mare Saag 17.06.1952

SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Stoma Hambaravi

Soovin jätkuvalt osaleda EHP ja loengupäevade programmide koostamisel,  kaasa mõelda hambaarstide töökeskkonna paremal korraldamisel ja vajadusel esindada meie hambaarste parimal viisil.

 

Kristine Schmidt 26.12.1972

Denty Hambaravi

Soovin kaasa aidata hambaravi edendamisele, seadusandluse muudatustele ning hambaarstide koja moodustamisele.

 

Taavo Seedre 07.02.1951

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Soovin kandideerida EHLi volikokku, et aidata kaasa hambaarstlike erialade takistuseta arengule ja hambaarstide töö väärtustamisele nii ühiskonnas kui meditsiinivaldkonnas üldiselt.

 

Birgit Seiton-Vaska 05.11.1987

Unimed Ühendatud Kliinikud

Tahaksin panustada lisaks igapäevatööle ka Eesti hambaravisüsteemi edendamisse. Nii mõnigi kord seab meie tööle piirangud kas haigekassa hinnakiri, patsientide maksevõime või halb suuhügieen. Soovin, et neid murekohti oleks vähem. Kindlasti oleks hambaarstidele abiks ka suuhügienistide järjepidev koolitamine.

 

Ehtel Sepp 04.11.1977

Kaarli Hambapolikliinik

2001. a lõpetasin TÜ hambaraviteaduse eriala, 2010. a omandasin TLÜ sotsiaalteaduste magistrikraadi. Viimased 8 aastat olen hambaarstitöö kõrvalt täitnud kliinikujuhi ülesandeid. Soovin, et patsiendid tunneksid end hambaravitoolis turvaliselt tänu hästi mõistetavas riigikeeles suhtleva arsti poolt heal tasemel teostatud ravile.

 

Marjo Sinijärv 27.02.1988

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Oma teisel ametiajal oskaksin liidule endast rohkem anda. Hambaarst on suutervise spetsialist. Töötaksin selle nimel, et leida võimalused haigekassa poolt tasustatud lisauuringuteks ja et uueneks vältimatu abi loetelu. Osalen Eesti täiskasvanud elanikkonna suutervise kaardistamise projektis, sest tuleviku loome me ise!

 

Boris Zilberberg 04.06.1972

SA Ida-Viru Keskhaigla, ABCdent

Hambaarstide pädevuse hindamine peaks muutuma kohustuslikuks ning peaks olema mitu pädevusklassi. Probleemiks on hambaarstide koondumine Tallinna ja Tartusse. Noored lihtsalt ei tule Virumaale ega Kagu-Eestisse, olgugi et töötingimused ja -vahendid on nüüdisaegsed ja igati tasemel. Vanemate kolleegide äraminekuga lõpeb tervishoiuteenuste osutamine nii mõneski kohas ning mis veelgi olulisem – kaob põlvkondade järjepidevus, mis on meditsiinis väga tähtis.

 

Kaidi Tamm 20.02.1976

Stoma Hambaravi

Olen läbinud residentuuri parodontoloogia erialal. Hindan tööd, mis on tehtud ennetava hambaravi vallas. Soovin anda oma panuse – eriti, mis puudutab teadlikkuse tõstmist igemehaigustest.

 

Merike Toovis 11.04.1970

Al Mare Hambakliinik, KW Hambakliinik

Tegutsen hea meelega selle nimel, et hambaarsti erialana areneks.

 

Lauri Vahtra 27.02.1968

Kliinik 32

Tahaks jätkata sealt, kus enne pooleli jäi.

 

Eva Vakra 28.03.1952

Vagodent

Olla kasulik EHLile, aidata hambaarstide koja loomisel, aidata võimalike seaduseparanduste läbiviimisel: kiirguskaitse nõuete muutmine arstisõbralikumaks, patsientide proteesihüvitise vajalikkus haigekassa poolt, jälgida hambaarstide assistentide koolituse protsessi. Lahendamist vajavad arstieetika probleemid ja kollegiaalsus.

 

Kati Vald 02.08.1984

Rotermanni Kliinik

Soovin kandideerida Eesti Hambaarstide Liidu volikogusse, kuna olen oma südameasjaks võtnud hambahaiguste ennetuse. Tegelen neljandat aastat Eesti Haigekassa rahastatud Laste hammaste tervis projekti ehk Suukooliga. Usun, et koostöös EHLiga saame projekti tegevustega liikuda kõige õigemas suunas.

 

Krista Vapper 04.02.1972

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Probleemid ja eesmärgid millega soovin tegeleda EHLi volikogus: 1. Keskkonnaametiga koostöös leida lahendus kiirgustegevuslubade taotlemise probleemile. 2. Kvaliteediindikaatorite rakendussüsteemi väljatöötamise algatamine koostöös Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeeriumiga, et tulemus oleks ka praktikas kasutatav. 3. Tervete hammastega laste põlvkonna kasvatamise projekti ideele suurema tähelepanu saamine.

 

Ester Vill 28.04.1969

Ester Vill Hambaravi

Et olla kliinikust väljaspool olevate ürituste, koolituste ja muu sellise elukorralduse keskmes. Et vajalik tööalane info jõuaks kindlalt kohale. Volikogus olev seltskond on väga inspireeriv!

 

Marek Vink 28.11.1966

Al Mare Hambakliinik, KW Hambakliinik

Hambaarstinduse maailma paremaks muutmisel on veel pikk teekond minna. Suupiirkonna eriarste ei võeta ametkonnas piisavalt tõsiselt. Rahva suutervise hoidmine pole ikka veel normaalsus.

 

Ülle Voog-Oras 29.02.1968

SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ODE Hambakliinik

Olen TÜ hambaarstiteaduse instituudi kui eestikeelse kõrghariduse kandja, juht. Samas olen ka praktiseeriv hambaarst, kelle põhifookuses on alalõualiigese ja mälumislihaste patoloogiate ravi. Loodan oma teadmised, põhiväärtused ja kogemused rakendada EHLi ühiste eesmärkide teenimiseks. Samas soovin kaasa mõelda, mis aitaks meie eriala kvaliteeti üldisemalt parandada, seda nii põhiõppe kui ka täiendõppe valdkonnas.

 

Karmo Vunk 03.12.1978

Jannseni Hambaravi

Tunnen meeldivat kohustust Eesti hambaravi edendada.

 

Piret Väli 12.01.1964

Kliinik 32

Soovin jätkuvalt panustada aega ja energiat Eesti hambaarstide huvide kaitsmisele ning maine ja väärikuse tõstmisele, kaasa lüüa ja organiseerida sündmusi, mis parandavad hambaarstide töökeskkonda, lisavad tööoskusi ning teadmisi. Eetika ja kollegiaalsus on väärtused, mida peame hoidma nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt!