EHL seisukoht ööpäevaringselt kättesaadava hambaravi vajaduse kohta

EHL ei pea ööpäevaringse hambaraviteenuse pakkumist vajalikuks, sest valutava hamba raviga üleöö ootamine ei kujuta ohtu elule. EHL on seisukohal, et piisab, kui regionaalsete haiglate suu-, näo- ja lõualuukirurgia osakondades on valve, mis võimaldab eluohtlike komplikatsioonide lahendamise väljaspool tööaega EMOs. Tihti polegi hambaarstil võimekust vältimatut abi nõudva hambast lähtunud flegmooni või abstsessi ravimiseks ja ta suunab patsiendi koheselt EMOsse.

EHL on seisukohal, et kiireloomulise esmaabi vajaduse diferentseerimist tuleb õpetada hädaabinumbri 112 ja perearsti nõuandeliini 1220 operaatoritele. Neile tuleks (koostöös hambaarstide liiduga) luua vastav kirjalik algoritmiline juhend. Vajadusel võib riikliku rahastusega avada ka hambaarsti valvetelefoni-nõuandeliini.

Kiire esmaabi kriteeriumid

Kiiret esmaabi vajavad juhud, kui põletikus hambast või näo-lõualuupiirkonna traumast on lähtunud turse, mis takistab hingamist või neelamist või suu avamist ja sulgemist. Ka eelnevaga seotud üldseisundi halvenemine või kõrge palavik või tugev suupiirkonna veritsus, mis ei peatu 45 min kompressiooni järel, vajavad erakorralist abi. Võimalikult kiiret abi võib vajada ka trauma tagajärjel ulatuslikult murdunud, irdunud või asendit muutnud jäävhammas. Rõhutame siinkohal, et nende juhtude lahendamine (peale hambatrauma) kuulub näo-lõualuukirurgi pädevusse.

Tinglikult võib esmaabi vajada ka tugev valu, mida suukaudsed valuravimid ei leevenda või terav limaskesta tungiv suust mitteeemaldatav ortodontiline aparaat, mida ei saa ajutiselt isoleerida näiteks nätsu või ortodontilise vahaga.

Kiiret esmaabi ei vaja mõõdukas hambavalu, temperatuuritundlikkus, hambast tüki või täidise murdumine, probleemid proteesi või ortodontilise aparaadiga, lokaalselt turses ige, limaskestamuutus ega piimahamba trauma.

Lahendamist vajavad probleemid

Ööpäevaringse hambaraviteenuse avamise reklaamimine süvendab inimeste vastutustundetust suutervise suhtes ning sellega annab riik elanikkonnale sõnumi justkui hambaarsti polegi enam vaja profülaktiliselt külastada. See viib olukorrani, kus esmaspäeval “hellaks muutunud” hambaga pöördutaksegi vastuvõtule alles laupäeva öösel. Hambaarstide kogemus öistest valvetest on, et umbes 90% helistajatest on purjus ja kui öösel kohale tullaksegi, siis selgub, et ulatusliku flegmooni raviks tuleb ikkagi pöörduda EMOsse näo-lõualuukirurgi vastuvõtule.

Kehtiva seaduse järgi rahastab EHK ainult harva ette tulevat vältimatut hambaravi ehk elule ohtu kujutava hamba eemaldamist ja/või mädakolde avamist. Enamikul esmaabisse pöördujatest ei ole eluohtlikku seisundit, mis vajaks vältimatut abi ja lubaks vastava paketi teenuseid raviarvele märkida. Seega tuleks ka väljaspool tööaega osutatava hambaraviteenuse eest tasuda ikkagi patsiendil endal, millega “hambaEMOsse” pöörduja ei pruugi olla arvestanud.

EHL teeb ettepaneku luua regionaalhaiglate EMO juurde esmase hambaabi kabinetid, kus kõigile sinna pöördujatele oleksid haigekassa kulul kättesaadavad vältimatu abi loetelu teenused ka ilma vältimatu abi näidustuseta. Nendes kabinettides võiks saneerida ka elundisiirdamist ootavaid ja teisi suurenenud hambaravivajadusega isikuid 100% hüvitismääraga. Kuna ööpäevaringne tegevus ei kataks vastuvõtu kulusid, siis peaks töötajate palgafond olema kaetud otse riigieelarvest nagu näiteks on rahastatud hambaravi vanglas.

Hambaravi üldanesteesias

EHL teeb veelkord ettepaneku, et haigekassa võtaks üle tasu maksmise kohustuse ka vähemalt 19-aastase raske vaimse alaarengu (RHK-10 kood F72) ja sügava vaimse alaarenguga (RHK-10 kood F73) patsientidele planeeritud üldanesteesia ja hambaraviteenuste eest.