EHL seisukoht hambaproteeside teenuste loetelu ja piirhindade kujundamise osas

29. septembril 2017 toimunud EHL volikogu koosolek kujundas järgneva seisukoha.

Eesti Hambaarstide Liit taunib olukorda, kus Haigekassa on sunnitud terviseministri poliitilse surve all koostama hambaproteesimise teenuste loetelu kiirustades, mille tõttu jääb erialaseltsi kompetents teenuste ajakohastamisel kaasamata.

Praktiliselt ei ole Eesti Hambaarstide Liidul lühikese etteantud aja tõttu võimalik hambaproteesi teenuste loetelu ja kirjelduste tabelitesse süüvida. Etteantud tähtajaga ei suuda me neid tabeleid korrastada ning kindlasti ei soovi me seda teha ebakvaliteetselt, sest näeme, mis juhtus hambaraviteenuste piirhindadega.

Eesti Hambaarstide Liidu valus kogemus hambaraviteenuste hindade ajakohastamisel näitab, et Haigekassa poolt kalkuleeritud hinnad ei kata reaalseid vastuvõtuga kaasnevaid kulusid. Kord kehtestatud piirhindade korrastamine on aga äärmiselt aeglane protsess, sest tänaseks päevaks pole Haigekassa suutnud hambaraviteenuste tabelarvutustes ära parandada meie poolt osutatud ilmseid vigu.

EHL taunib olukorda, kus väga oluliste tervishoiuteenuste ajakohastamise protsess kannatab poliitilisest survest tingitud kiirustamise tõttu, mistõttu hambaproteesi piirhindade vägivaldne kujundamine viib olukorrani, kus ebakompetentselt koostatud proteesihüvitise teenus pole 2018. a jaanuarist reaalsele olukorrale mittevastavuse tõttu abivajajatele kättesaadav.