Haigekassa lepingupartnerite valik

Head kolleegid,

Tänan kõiki teid, kes te ei soostunud osalema arsti vaba kutset diskrediteerivas HK partnerivaliku hinnapakkumisvoorus. Kuna paralleelselt lepingute sõlmimistega toimub ka haigekassa hambaraviteenuste hinnakirja ajakohastamine, siis rohkem kui 10 aastat kehtinud hinnakirjast odavamalt teenuse osutamisest keeldumine toetab EHL ametlikku seisukohta, et kehtiv hinnakiri ei kata tänapäevase hambaraviteenuse osutamise kulusid.

Hetkel kutsun üles kõiki HK lepingust ilma jäävaid hambaraviasutusi koguma lapsevanemate protesti(all)kirju tõendamaks vajadust ja valmidust osaleda võimalikul täiendaval laste hambaraviteenuse lepingupartnerite valiku konkursil. Advokaadi soovitusel ei tohiks ma teid konkurentsiseaduse tõttu üles kutsuda mitteosalema teenusehinna allapakkumisvoorus, kuid ma teen seda siiski, sest EHL ametlik seisukoht on, et hinna allasurumine kahjustab tervishoiuteenuse kvaliteeti.

Marek Vink

EHL president