EHL infopäev hambaarstidele 26. jaanuaril Tallinnas

Head EHL liikmed,

Täiskasvanute hambaravihüvitise ümber toimuv vaidlus haigekassaga jätkub ka uuel aastal. EHL presidendina kinnitan siinkohal veelkord, et see vaidlus käib kõikide Eesti hambaarstide huvides. Sealhulgas ka nende, kes juba töötavad riiklike hindadega.

Meie eesmärk on võidelda jätkuvalt selle eest, et kõikidel hambaarstidel oleks ka tulevikus võimalus osutada kvaliteetset tervishoiuteenust. Sarnaselt muu meditsiiniga, on ka hambaravi pidevas arengus ja muutuses. Tänapäevase kvaliteetse hambaraviteenuse osutamise eelduseks on ravipersonali elukestev õpe ning seadmete ja instrumentide moderniseerimine. Ühtlasi peavad hambaarstid käima kaasas üha rangemate riigipoolsete regulatsioonide ja nõudmistega. Riiklike hindade kehtestamisega satuvad need hädavajalikud investeeringud kahtluse alla.

Meie senisel võitlusel on ka reaalne tulemus – säilitasime proteesihüvitise korra, mis võimaldab hambaarstidel jätkata eakatele patsientidele hambaproteeside valmistamist enda kujundatud hindadega viisil, mis annab patsiendile võimaluse saada hambaproteesi 260-eurose riigitoetuse võrra soodsamalt. See on hea kompromiss, sest säilitab teenuse kättesaadavuse, kahjustamata samas proteesiteenuse osutajate konkurentsivõimet, suutlikkust investeerida moodsasse tehnoloogiasse ja personali pädevusse.

Just sellist lahendust ootame riigilt ka täiskasvanute hambaravihüvitise puhul. Meie eesmärk on, et patsient peab saama riiklikku hambaravitoetust kasutada endale meelepärase hambaarsti juures, kes osutab teenust oma kulu baasil välja kujunenud hindade järgi. Selleks peavad nii täiskasvanute hambaravi- kui ka hambaproteesihüvitis käima patsiendiga kaasas, mis säilitaks Eesti hambaravi peamise tugevuse – patsiendi rahulolule orienteeritud kõrgekvaliteedilise hambaraviteenuse.  

Kutsume EHL liikmeid arutlema täiskasvanute hambaravihüvitise teemal, avaldama oma arvamust ning jagama oma praktikilist kogemust haigekassaga suhtlemisel EHL infopäeval, mis toimub 26. jaanuaril kl 14-17 Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses (konverentsiruum Acturus). Eelnev registreerumine ei ole vajalik.

Marek Vink
EHL president