26. jaanuari infopäeva kokkuvõte

26. jaanuaril toimus Tallinnas EHL infopäev, kus andsime ülevaate päevakajalistest teemadest ja rääkisime üle täiskasvanute hambaravihüvitisega seotud probleemid ning kus osales 40 hambaarsti. Kõigil osalejatel oli võimalus esitada küsimusi ja arutleda probleemsete teemade üle.

Ühtselt jõuti otsusele, et haigekassa poolt pakutavad täiskasvanute hambaravihüvitise tingimused ei rahulda suurt osa hambaarste ja üheskoos võideldakse edasi soovitud eesmärgi nimel – igal inimesel peab olema võimalus kasutada riiklikku hambaravitoetust endale meelepärase hambaarsti juures.

Praegusel hetkel on patsiendile endiselt väga segane, kuidas täiskasvanute hambaravihüvitist üldse kasutada saab. Suur osa patsientidest ei tea, et hüvitist saab kasutada ainult haigekassa lepinguga liitunud arstide juures ning segadust tekitab veel ka patsiendi omaosaluse teema.

Infopäeval arutati veel ka ravihaldusprogrammi ja haigekassa koodide sidumisega seonduvaid probleeme, proteesihüvitisega seotud teemasid ning meediakajastusi.

EHL ootab hüvitistega seonduvat tagasisidet kõikidelt hambaarstidelt, eriti nendelt, kellel on kogemus haigekassa hüvitisega. See aitaks hambaarstide liidul lahendada tekkinud probleeme ja seista kõigi oma liikmete huvide eest.

Järgmisel infopäeval, mis toimub 16. veebruaril kell 15-17 Tallinnas Nordic Hotel Forumis, lahendame koos Innovaatik spetsialistiga ravihaldustarkvara HAMMAS kasutamisega tekkinud probleeme.

Infotunnis saab osaleda ka Skype konverentskõne vahendusel https://join.skype.com/cIEhG8Law20u .

Ootame rohket osavõttu!