Tallinnas toimub Euroopa Hambaravi Nõukogu aastakoosolek

 

Eesti Hambaarstide Liit korraldab reedel ja laupäeval Tallinnas iga-aastast Euroopa Hambaravi Nõukogu aastakoosolekut. Enam kui 340 000 hambaarsti ühendav esindusorganisatsioon toob Tallinna oma valdkonna tipp-eksperdid ja praktikud, kes lepivad kokku hambaarstide seisukohad kõige põletavamates arste ja patsiente puudutavates poliitikaküsimustes.

Eesti hambaarstidele on võimalus Euroopa arstidega koos hambaravi puudutava poliitika kujundamises kaasa rääkida väga väärtuslik. Eesti Hambaarstide Liidu asepresidendi ja Euroopa Hambaravi Nõukogu juhatuse liikme dr Piret Väli sõnul haakub seekordse üle-euroopalise nõupidamise päevakord ka Eesti jaoks oluliste teemadega.

„Oluline osa kahepäevasest aruteludest koondub Kvalifikatsioonitunnustamise direktiivi ülevõtmisele erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. Vaatamata sellele, et direktiiv on ammu vastuvõetud, ei kulge selle rakendamine igal pool võrdselt hästi. See raskendab meditsiinivaldkonna ja ka konkreetselt hambaarstide kutsekvalifikatsiooni automaatse tunnustamise rakendamist, sest tekkinud eraülikoolid, mis annavad diplomeid nö kaugõppe teel, ei vasta Direktiivis esitatud kvalifikatsiooninõuetele. Patsientide jaoks tähendab olukord usalduse kaotust arstide suhtes, see aga vähenenud võimalusi kvaliteetseks raviks,“ ütles dr Väli.

Euroopa juhtivad hambaarstid arutavad ka hetkel Eestiski kõrge profiiliga probleemi, kus hambaravi rahastamisse toodud muudatused lükkavad tahaplaanile ravi tulemused, kvaliteedi ning raviarsti ja patsiendi suhte. Eesti Hambaarstide Liidu president dr Marek Vink ootab sel teemal huvitavat arutelu.

„Rahvatervise eksperdid nimetavad Eestiski valitsuse poolt juurutatud süsteemi niinimetatud kolmandast osapoolest maksjaga süsteemiks. Riigid, kus selliseid süsteeme on rakendatud, raporteerivad tihti sarnastest ebasoovitavatest tulemustest – riigi või muu kolmanda osapoole poolt läbimõtlematult paika pandud rahalised motivaatorid hakkavad täiesti soovimatul moel mõjutama ravivõtteid, kasutatavaid materjale ja niimoodi otseselt patsientide tervist. Kuidas peaks eetilises plaanis käituma raviarst, kui kolmas osapool oma hinnapoliitikaga ütleb, et korduvkasuta materjale, tee tööd nii kiiresti kui saad ja kuluefektiivsem on hammas välja tõmmata, kuigi seda saaks edukalt ravida? Arutame nõukogu koosolekul üle-euroopalist seisukohta, mis väärtustaks parimat ravitulemust, arstieetikat ja patsiendi heaolu,“ ütles dr Vink.

Euroopa Hambaravi Nõukogu aastakoosolek toimub 25.-26. maini Hilton Tallinn Park hotellis. EHL pakub külalistele neljapäeval, 24. mail eriprogrammi e-Estonia showroomis, kus tutvustatakse e-riigi põhimõtteid, meie laia e-teenuste võrku ning külalistel avaneb võimalus näha praktilist näidet digiloo toimisest. Küberkaitse, vastutusküsimus ja andmekaitsega seotud nõuded ning piirangud teenuseosutajale on samuti arutelul. Rahvusvahelisel konverentsil Digital Health Care: Estonian Best Practices osaleb pea 40 delegaati 12 Euroopa riigist. Üks esinejatest on ka Euroopa Komisjoni esindaja, Carmen Laplaza-Santos.

Euroopa Hambaravi Nõukogu ehk Council of European Dentists (CED) on Euroopa hambaarste ühendav organisatsioon. CED on hambaravi erialal juhtiv esindusorganisatsioon Euroopa Liidus esindades üle 340 000 hambaarsti üle Euroopa. Organisatsioon loodi 1961. aastal nõustamaks Euroopa Komisjoni ja kandis algselt nime Dental Liaison Commitee.

Eesti Hambaarstide Liit esindab Eesti hambaarste, organisatsiooni eesmärk on hoida ülal hambaarstiameti ühtsust ja kollegiaalsust, kaitstes hambaarstide professionaalseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve. EHL osaleb aktiivselt tervise- ja hariduspoliitika kujundamisel olles oluline ühiskondlik mõjutaja.

EHL koondab endas suutervise eksperte, kes osalevad aktiivselt tervishoiusüsteemi arendamisel, hambaraviteenuse kvaliteedi tõstmisel, rahva suutervise edendamisel ning näo-lõualuu piirkonna haiguste ennetamisel.

EHL esindab ühiskondliku arvamusliidrina kogu hambaarstkonda, kaitseb oma liikmete huve ning valvab nende eetilise käitumise üle. Liitu kuulub ligi 990 hambaarsti ehk üle 70% Eestis töötavatest hambaarstidest.