Soovituslik juhis hambaravi plaanilise vastuvõtu korraldamiseks COVID-19 nakkusriski tingimustes

Soovituslik juhis hambaravi plaanilise vastuvõtu korraldamiseks 

COVID-19 nakkusriski tingimustes

Tegemist on Eesti Hambaarstide Liidu poolt koostatud täiendavate soovitustega Terviseameti üldjuhendile.

Eelselektsioon

Registratuuri vastuvõtu töötaja kannab maski ja visiiri või töötab kaitsva barjäärklaasi taga.

Registratuuri pöördumisel küsitletakse patsienti COVID-19 tervisedeklaratsiooni küsimustiku abil või on see küsimustik eelnevalt täidetud ja allkirjastatud. Tulemus dokumenteeritakse ravipäevikus.

 1. Kas Teie või keegi Teie leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega.
 2. Kas Teil esineb vähemalt üks all toodud haigussümptomitest?

‒ palavik üle 37,5 oC

‒ köha

‒ kurguvalu

‒ hingamisraskused, õhupuudus

‒ maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu

‒ lihasvalu

‒ väsimus

‒ kõhulahtisus

 1. Kas Teil on varasemalt tehtud COVID-19 test, mille vastus oli POSITIIVNE?

Teadvalt COVID-19 positiivsete plaaniline ravi lükatakse võimalusel edasi. COVID-19 diagnoosiga erakorralist kirurgilist abi vajavad patsiendid suunatakse Tallinnas Põhja Eesti Regionaalhaiglasse või Tartus Tartu Ülikooli Kliinikumi. Juhul, kui patsiendil tekivad sümptomid enne või pärast visiiti, peab ta sellest raviasutust teavitama!

Pääs kliinikusse

 • Vastuvõtule pöördudes mõõdetakse kontaktivaba termomeetriga patsiendi kehatemperatuuri. Palavikuga (>37,5) plaanilist vastuvõttu võimalusel ei teostata.
 • Kui patsiendil on silmnähtavad viirushaiguse tunnused, tuleb plaaniline vastuvõtt edasi lükata.
 • Registratuuri ootealal peab patsientidele tagama 2m distantsi hoidmise võimaluse. Kui see pole võimalik, siis palutakse patsiendil vastuvõtu kutset oodata väljas (näiteks autos) või antakse talle mask. Patsiendil palutakse raviasutusse siseneda saatjata. Erandkorras, kus saatja kohalolu on vajalik, peab ka tema täitma tervisedeklaratsiooni.
 • Ootealalt on eemaldatud ristkandlust võimaldav ajakirjandus, mänguasjad jms.
 • Ootealal peab olema käte desinfitseerimise võimalus.

Patsiendi viibimine ooteruumis ja liikumine kabinetti

 • Patsiendi liikumisala kliinikus on minimeeritud.
 • Sisenedes desinfitseerivad kõik patsiendid (vähemalt 30 sekundi jooksul) käsi.
 • Patsiendile antakse mask kui ta viibib ootealal.
 • Patsient juhatatakse ravikabinetti ohutut distantsi hoides.
 • Ravipersonal kannab registratuuri ja ravikabineti vahel liikudes maski.

Isikukaitsevahendid 

 1. aerosoole tekitavate protseduuride puhul (töötamisel juhinduda Terviseameti Lisa 2 nõuetest)
 • Arst ja assistent töötavad vähemalt FFP2-klassi respiraatoriga ja kaitseprillide ja/või visiiriga.
 • Kõrgema riski korral kannab ravipersonal pikkade varrukatega pritsmekindlat kaitseülikonda või kitlit või varrukatega kilepõlle ja peakatet.
 • Isikukaitsevahendite kitsikuse tingimustes saab respiraatorit kasutada mitme järjestikuse patsiendi puhul, kui see on protseduuride ajal väljastpoolt kaitstud patsiendipuhuse kirurgilise maski ja kaitsva visiiriga.
 • Respiraatori niiskudes või määrdudes tuleb see välja vahetada. Respiraatori kasutamisel järgida tootjapoolset kasutusaega.
 1. aerosoole mitte-tekitavate protseduuride/visiitide puhul (töötamisel juhinduda Terviseameti Lisa 2 nõuetest)
 • Arst ja assistent töötavad FFP2 respiraatoriga ja kaitseprillide/visiiriga.
 • Madala riskitaseme korral võib kasutada kirurgilist maski koos kaitseprillide/visiiriga.
 • Ka madala riskitaseme korral võiksid arst ja assistent piisava isikukaitsevahendite varu olemasolul kanda pritsmekindlat kitlit või põlle ja peakatet.

Steriliseerija töötab maski, kinnaste, peakatte ja kilepõllega.

Üldised soovitused

 • Kõikide protseduuride juures, kus see on võimalik, tuleks kasutada kofferdami.
 • Vesijahutust, ultraheli ja suruõhku vajavaid instrumente tuleks kasutada minimaalselt.
 • Kabineti tööpinnad peavad lihtsama puhastamise eesmärgil olema võimalikult tühjad, kappide uksed suletud.
 • Kabinetist lahkudes liigub patsient kliinikus 2m distantsi säilitades.

Kabineti desinfitseerimine uue viiruse nakkusohu tingimustes

 • Tavapärasele hambaravivastuvõtul ristkontaminatsiooni vältivale hügieeniplaanile lisaks planeeritakse iga patsiendi järel piisavalt aega kabineti desinfektsiooniks. Töö planeerimisel arvestada ajakulu patsientide vaheliste kontaktide vältimiseks ja pindade desinfitseerimiseks ning ruumi ventileerimiseks.
 • Kasutatud otsikute steriliseerimine toimub iga patsiendi järel. Kui otsikute hulk ei ole mõistlikuks rotatsiooniks piisav, tuleb otsikuid juurde soetada või hoida patsientide vahel piisavat ajavaru otsikute steriliseerimiseks.

Arveldamine registratuuris

 • Makseterminali desinfitseeritakse iga kasutuse järgselt. Võimalusel vältida sularahamakset.
 • Pärast iga patsienti teostatakse käte antiseptika ja patsiendiga kontaktis olevad pinnad puhastatakse.

Isikukaitsevahendite eemaldamine ja jäätmekäitlus

Soovitused on kehtivad kuni juhendi kehtetuks tunnistamiseni.

 

Allalaadimiseks: PDF ja DOCX