Volikokku kandideerimise väljakuulutamine

Vaata videot, miks kandideerida Eesti Hambaarstide Liidu volikokku!

Käesolevaga kuulutab EHL juhatus välja kandideerimise MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu Volikogusse aastateks 2016–2019.

Volikogu liikmed kinnitatakse 26. augustil EHP raames toimuval EHL üldkoosolekul kolmeks aastaks.

Volikokku soovijad saavad avaldusi esitada 15. maist kuni 15. juulini 2016. a järgmiselt:

Volikogu liikmekandidaatide nimekiri suletakse 15. juulil kell 23.59.

Alates 1. augustist tutvustatakse volikogu liikmekandidaate veebilehel ehl.ee/valimised, kus liikmena sisse logimise järel on võimalik ka eelhääletada.

Volikogu mittesalajane eelhääletus kestab 1. augustist kuni 21. augustini. Eelhääletamine lõpeb 21. augustil kell 23.59.

26. augustil 2016 kell 15.45 koguneb Nordea Kontserdimajja MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu kõrgeim juhtimisorgan – üldkoosolek, kus üks liidu liige võib volituste alusel kokku esindada kuni viit liiget.

Üldkoosolekule registreerumisel antakse liikmele hääletamiseks valimisnimekiri ja mandaadilipik. Eelhääletusel juba oma hääle andnu saab hääletusnimekirja juhul, kui tal on selleks mõne teise liikme volitus.

Hääletusnimekiri tuleb hääletuskasti postitada 26. augustil enne kl 16.00. Hääletuskast asub EHL boksis Nordea Kontserdimajas.

Juhatus esitab Liidu üldkoosolekule volikogu eelhääletamisel ja hääletamisel kuni 50 enim hääli saanud volikogu liikme kandidaati lõplikuks kinnitamiseks, kellest määratakse kuni 45 volikogu liiget ja kuni 5 volikogu asendusliiget.

Kord kolme aasta tagant kogunev EHL üldkogu valib tänavu liidu liikmete seast uued volinikud. Põhikirja järgi 31- kuni 45-liikmeline volikogu on liidu juhtimisorgan, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses, kinnitab majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Volikogu pädevuses on muuhulgas ka liikmemaksu suuruse määramine ning EHL kodukorra ja eetikakoodeksi kinnitamine.