Uus juhatus, president, asepresident ja revisjonikomisjon valitud

4. novembril 2016 toimunud EHL volikogu uue kosseisu esimesel koosolekul valiti uus EHL juhatus aastateks 2016-2019.

Uus 10-liikmeline juhatus valis endi hulgast presidendi ja asepresidendi.

Juhatuse koosseis on:

  1. Marek Vink – president
  2. Piret Väli – asepresident
  3. Kristina Kiisa
  4. Regina Kuningas-Ott
  5. Martin Martma
  6. Katrin Metstak
  7. Rita Nõmmela
  8. Mare Saag
  9. Taavo Seedre
  10. Eva Vakra

Volikogu valis ka revisjonikomisjoni, mille liikmeteks on Jaan Lahe (esimees), Lauri Vahtra ja Ester Vill.

img_5376