Ülemaailmne Hambaarstide Föderatsioon (FDI) sai 120 aastaseks

Pärast seda, kui dr Charles Godon FDI organisatsiooni  ( Ülemaailmne Hambaarstide Föderatsioon) 1900. aastal asutas, on FDI teinud suuri edusamme ja veel palju tööd on teha. FDI jätkab asutaja pärandi austamist, keskendudes vankumatult hambaarsti elukutse parendamisele ja edasisele arendamisele. Kuna välismaised otseinvesteeringud vaatavad tulevikku, siis jätkatakse:

• teadmiste jagamist , teaduse ja täiendõppe võimaluste pakkumist ning kvaliteetsete projektide ellu viimist, mille eesmärk on laialdane suu tervisealane teadlikkus ja inimeste suuõõne tervise parandamine kogu maailmas;

• suutervise integreerimine üldiste tervisekaitset käsitlevate kohustuste hulka – jätmata kedagi maha;

•  algatusi, mis nõuavad ulatuslike suuhooldusteenuste kaasamist esmatasandi tervishoiule, et parandada tervisenäitajaid;

• ülemaailmset suutervise päeva kasutamist, et tõsta teadlikkust suuõõne tervise seisundi  kohta ning jagada strateegiaid üldise tervise ja heaolu huvides;

Tulevikuplaanide kavandamisel võttis FDI nõukogu täielikult omaks selle mehe vaimu, kellest see kõik alguse sai; mees, kes otsustas hambaarstide maailma ühendada ja jagada suuõõne tervisealaseid teadmisi võimalikult laialt – ilma piiride ja tõketeta.

Vaata  sünnipäeva video siin- FDI 120