Üle-euroopaline teavitussüsteem kaitseb patsiente väärravi teostanud hambaarstide eest

Jaanuari lõpus jõustunud Euroopa teavitussüsteem (European Alert Mechanism) katab kogu Euroopa majandusala ning annab vastavatele ametnikele õiguse koguda ja edastada infot nende hambaravitöötajate kohta, kel on mõnes riigis töötamine keelatud. Süsteem tagab selle, et juba kolm päeva pärast keelu saamist on välja antud üle-euroopaline teavitus. See sisaldab keelualuse nime, sünniaega ja -kohta ning piirangu kehtestamise alguskuupäeva, kuid ei anna infot rikkumise iseloomu kohta – selleks tuleb teha eraldi päring.

Allikas: dentalhealth.org

 

Autor:
Marit Sukk