Oluline täiendav informatsioon COVID19 leviku kohta

Lisame Teile tutvumiseks Veiko Vengerfeldti PhD selgitused allpool

Tsiteerime:

“Kellelgi ei ole täna täit teadmist, mis on päris õige käitumine- saame lähtuda vaid oma parimast teadmisest ja lisaks teiste riikide mudelitest. Hiina võitis/võidab viiruse täiskarantiiniga väga rangete riiklike regulatsioonidega mida on ülikarmilt rakendatud. Selleks on tal aega läinud 6 nädalat! Ükski teine riik maailmas pole selliseid meetmeid suutnud rakendada ja kontrollida nende täitmist. Itaallased pidasid antud viirust alguses nohuks – nüüd kus ööpäevas on 800+ surnut kogu riigis,sh 400+ surnut Lombardias (kus on tavasituatsioonis ööpäevas kuni 80 surnut) – seega COVID-19 pole lihtsal nohu ega gripp. Sars-CoV-2 (viirusel) on teadaolevalt  vähemalt 2 tüveliini S ja L tüüp. Wuhanis oli ilmelt alguses S tüüp, Itaalias on suhe 30% S ja 70% L tüüpi. L-tüüp on oluliselt nakkavam – see võib olla üks mitmest põhjusest miks Itaalia suremus on kõrgem kui mujal. L-tüübi nakkavus on suurem kui vanal S-tüübil. Ehk me räägime aktiivsemast eksponetsikõverast! Piisab ka “kandja” väljahingatavast õhust et saada nakkus – lisaks toimub limaskestade kaudu ülekanne. Hambaarstidel on üpriski keeruline saada täiskaitset (FFP2 FFP3, N95 mask on hädavajalik) lisaks prillid, vesiir, kaitsekitlid ja nende korrektne kasutamise protokoll.

Haigusel on eksponentsiaalne levik, st. et kui me nakatume siis potentsiaalselt nakatame ise päevas suurusjärgus 10 inimest, kes omakorda nakatab edasi suure hulga, jne. Seda tähendabki eksponetsiaalne kasv. Ennetavaks meetmeks antud nakkuse leviku piiramiseks on kontaktide puudumine või vähemalt hädavajalike kontaktide minimeerimine!

Ennetav meede tähendabki seda, et me ennetame haigust. Vaid nii on võimalik haigust vältida! Võib tuua paralleeli kaariese ennetusega – tundub nõme et ma ei saa limpsi iga paari minuti tagant juua,  kuid see töötab – kui me seda ei tee siis kaaries levib. Meie oleme ju ennetamise arusaamises maailma parimad!

Tavaline kaitsevarustus on piisav tavasituatsioonis – COVID-19 pandeemia korral on vajalik rakendada lisameetmeid, lisakaitset FFP2 või FFP3 maskiga. Lisaks lisabarjäärid visiir, kitlid ehk skafandris ravi on piisavad erakorralise ravi rakendamisel kuid see pole tavapärane ambulatoorse igapäevase hambaraviteenuse osutamisel hetkestandardites.

Pandeemia korral tuleb lisameetmena rakendada kontakti minimeerimist ehk plaanilise tegevuse edasilükkamist ( nagu on teinud paljud riigid ja kõik tavahaiglad Eestis) abi andmine korrektse kaitsevarustusega  ka erakliinikus on teoorias võimalik, siiski ei ole see tavavastuvõtt ( me ei saa rääkida plaanilisest proteetikast, kaariese ja paroravist rääkimata soodapesust jms)

Lisaks peab ravi osutav kliinik olema vasrustatud UV-C puhastuseadmega (otselambid, UV-C või ja või HEPA filtritega õhu- puhatsusseadmed)”