Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele (TTO) plaanilise töö taastamiseks COVID-19 epideemia järgsetes tingimustes

Alates tänasest 1.06.20 on Terviseamet täiendanud juhendit- miinimumnõuded plaaniliste ambulatoorsete ja statsionaarsete teenuste osutamiseks patsientidele nii perearstikeskustes, haiglates, hambaravikliinikutes kui ka eratervishoiuasutustes.

Miinimumnõuetega saate tutvuda Terviseameti kodulehel- Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele (TTO) plaanilise töö taastamiseks COVID-19 epideemia järgsetes tingimustes