Proteesi piirhinnad ei kata laboriteenustki

Vastupidiselt Ravikindlustuseseaduse muutmise eelnõu seletuskirjas väidetule ei ole alates 2018. a 1. jaanuarist enam kättesaadav senini väga hästi toiminud pensionäride hambaproteesihüvitis, sest haigekassa piirhindadega pole teenuse osutamine majanduslikult võimalik.

Meie tervishoiupoliitika kujundajad on sellega sülitanud vanasse heas töökorras kaevu enne, kui uus kaev veesoone läheduseski oleks. Nii meenutab valimislubadusi toore jõuga täitvate poliitikute agarus kohati hoopis ogarust.

Hambaarstid on mures RaKS muudatuste pärast, millega asendatakse hambaproteeside rahaline hüvitis mitterahalisega ehk vaba turul olnud teenust tuleb hakata osutama haigekassa teenuste loetelus olevate piirhindadega, mis on väiksemad kui reaalsed kulusisendid. Ka õiguskantsleri poole pöördusime sama asja pärast.

Veel selle kalendriaasta lõpuni kehtib seni hästitoiminud kord. Näiteks kui pensionär laseb endale valmistada uue proteesi maksumusega 340€, siis haigekassa hüvitab sellest 255,65€ pensionäri täidetud proteesihüvitise avalduse alusel. Siin on 2 võimalust: hambaarst esitab selle hüvitise kohta arve haigekassale ise ning pensionär tasub ise hambaarstile (340-256) 84€. Teine võimalus on, et pensionär tasub hambaarstile kogu summa 340€ ja saadab hüvitise avalduse ja 340€ arve koopia haigekassasse, kes siis kannab pensionäri pangakontole hüvitiseks 255,65€. Kokkuvõttes läheb see pensionärile ikkagi 84€ maksma, kuigi teinekord tuleb haigekassa käest raha ülekannet mitu kuud oodata.

Alates 2018.a 1. jaanuarist hakkab kehtima RaKS muudatus, millega hambaproteesi rahaline hüvitis kaob. Kuna haigekassa hinnakirjaga pole võimalik teenust osutada, siis muutub ka proteesihüvitis praktikas kättesaamatuks.

Proteesiteenuste loetelu pole uuendatud kümmekond aastat ja ajaloolist hinnakirja polegi võimalik haigekassa metoodikaga tänapäevastada. Hambalaboriteenuste turg on vaba ehk nende hinnad võivad erineda olulisel määral sõltuvalt nende investeeringutest/kuludest.

Selleks et haigekassa eelarves püsiks, lubab teenuste loetelu ajakohastamise metoodika hindu korraga maksimaalselt 10% tõsta. Isegi kui haigekassa nüüd lubab, et hinnad kaasajastatakse 2017. aasta jooksul, siis proteesi piirhindade 10% tõstmisest lihtsalt ei piisa, kuna hambaarsti poolt sisseostetav laboriteenus võib olla isegi kallim, kui piirhind. Novembrikuu hambaarstide liidu volikogu koosolekul olid volinikud “uute” piirhindade peale nii vihased, et arvati, et haigekassaga pole proteesi hinnakirja aruteluks üldse mõtet ühe laua taha istuda, sest selle tulemusel muutuksid need kümmekond aastat unustuses olnud hinnad võibolla veelgi odavamaks nagu äsja juhtus näiteks täidistega.

Siinkohal rõhutab EHL veelkord, et haigekassa teenuste loetelu piirhinnad ei ole EHLga kooskõlastatud. Haigekassaga koostöös on valminud ainult teenuste loetelu struktuur.