Kokkuvõte 10. märtsi loengupäevast Tartus

Kevadine loengupäev tõi Tartu Dorpati konverentsikeskusesse kokku 200 hambaarsti, hambaraviõde ja üliõpilast.

Esimene esineja oli Eesti Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ja temaga oli kaasas ka vanemusaldusarst Tiia Zeigo. Ettekanne oli üldsõnaline. Huvitavaks muutus esinemine siis, kui haigekassa juhatuse liige selgitas, et vajadus hinnakirja korrigeerida tekkis seetõttu, et väliseksperdid, hinnates haigekassa tööd, leidsid, et teatud teenused on aastaid olnud liialt kallid. Selgusetuks jäi, millise riigi raviteenuste hindadega meie hambaraviteenuste hinnakirja võrreldi. Küsimusele, kes koostab raviteenustele rakendussätted, ei osanud Maivi Parv vastata. Samuti ei osanud ta loetleda referentsasutusi. Lubas saata sellekohase e-kirja. Elavat arutelu tekitas röntgenülesvõtte varasemaga võrreldes poole odavam hind. Teame kõik, et kulutused on oluliselt suuremad varasemaga võrreldes.

Lootus korrigeerida olemasolevat HK hinnakirja siiski jääb, kuna haigekassa plaanib uut referentasutuste tulude-kulude uurimist käesoleva aasta juunis-juulis.

Prof Joseph Shapira (Iisrael) ettekande teemaks oli erivajadustega laste hambaravi. Ettekandja peatus erinevatel erivajaduse aspektidel, tuues välja ka IVF-laste hulgas kahekordistunud vähi ja autismi probleemid. Professor rõhutas, et erivajadusega lapsi on üha enam, neid püütakse kaasata igapäevaellu ning nende välimust püütakse muuta võimalikult “normaalseks”. Laste valu, ärevuse ja stressi kontroll on üha olulisem lapsevanematele. Kuna lapsevanematele ei meeldi kui nende eriajadustega lapsed tunnevad ebamugavust ja hirmu hambaravi protseduuride ajal, siis on sihipärane julgemalt kasutada näiteks suu- ja ninakaudseid rahusteid. Naerugaasiga narkoosi kasutades on patsient kontaktne ja komplikatsioone ei ole. Samas töötab nende meeskonnas anestesioloog. Näitena esitleti 12-aastase tüdruku hambaravi protseduuri 7 viisiidi kaupa, 9 kuu vältel. Lapsel esinesid järgnevad diagnoosid: jäsemete halvatus, puudus kõne ja suhtlemisvõime, esiletükkiv keel, suur ilaeritus, valud suus ja toitmise probleemid.

Kolmas lektor, Andrus Kuusik, TÜ majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja, naerutas kuulajaid tubli tund. Teemaks oli hambaraviettevõtte edukas turundamine. Sõnum oli lühidalt järgmine – selleks, et end hästi patsientidele müüa, pead hoidma kliendisuhet, looma neile väärtusi ning teadma, milles sa tugev oled.

Dr Tiia Voor TÜ kliinikumi lastekliinikust tegi ettekande toidutalumatusest ja toiduallergiast. Toiduallergia esinemissagedus on ainuüksi käesoleva sajandi jooskul kasvanud ca kaks korda, eriti laste ja noorte seas. Drastiliselt on tõusnud ka toidust põhjustatud raskete haiglaravi vajavate allergiliste reaktsioonide esinemissagedus. Toodi väja erinevad toiduallergia vormid ning peatuti oraalse allergia sündroomil, angioödeemil, kontaktstomatiidil, suuümbruse dermatiidil, tsöliaaklial. Dr Voor rääkis põhjalikult ka toidutalumatuse vormidest ja riskiteguritest.

Loeng oli väga huvipakkuv ning tulles vastu mitmete hambaarstide soovile, oli dr Tiia Voor nõus jagama oma ettekannet meie liikmetele. Ettekanne on avaldatud EHL kodulehel ja nähtav ainult sisseloginud liikmetele https://ehl.ee/hambaarstidele/koolitused/koolituste-materjalid/ .

Viimane ettekanne oli Taavo Seedrelt, kes selgitas mida teha selleks, et patsient valust lahti saaks, kui ta on pöördunud raviasutuse poole väljaspool vastuvõtu aega ja soovib esmaabi.

Loengupäeva võib pidada kordaläinuks.

Rita Nõmmela

EHL juhatuse liige

Loengupäeva moderaator