Informatsioon väljakujunenud kriisiolukorras

EHL juhatus annab teada, et tegeleb aktiivselt lahenduste otsimisega, mis on tekkinud seoses kliinikute sulgemise otsusega. Tänase päeva jooksul saadab EHL välja kirjad Töötukassale, Maksuametile, Sihtaasutus Kredexile ja Eesti Kaubandus- Tööstuskojale, et töötada välja oma liikmetele juhised, kuidas käituda erakorralises situatsioonis ja kuidas kõige paremal viisil tagada töötajate sissetulek ja kliinikute finantseerimisega seotus laenude tasumine. Meile on teada antud, et riik tegeleb abimeetmete välja töötamisega, kuhu on kaasatud ka hambaravisektor.

Eile toimus kohtumine  sotsiaalmimisteeriumis Maris Jesse, Rain Laane ja Agris Koppeliga. Kohtumise käigus arutati tekkinud olukorda,  kliinikutes plaanilise ravi katkestamise vältimatust ning vajalikkust tagada igas maakonnas vältimatu abi osutajatele piisavad kaitsevahendid. Eile sai saadetud EHL-i poolt ühishange FFFP3 maskidele ja kaitseülikondadele.

Samaaegselt kaardistame kliinikuid, kes on erinevates maakondades vajalike kaitsevahendite olemasolu korral nõus osutama esmaabi ja töötame välja juhiseid patsientide vastuvõtuks, kabineti puhastamiseks ja ohtlike jäätmete käitlemiseks antud situatsioonis.

Edasisi teateid EHL-i juhatuse tegevusest saate lugeda EHL-i kodulehel ja EHL-i Facebookist.

Mida ühtsemalt me tegutseme, seda kiiremini saame üheskoos sellest kriisist jagu!