Infokiri EHL liikmetele

“Mida enam me reegleid täidame, seda vähem elusid me kaotame ja seda kiiremini muutub elu taas normaalseks.” Briti peaminister Boris Johnson.

Seoses sellega, et paljud kolleegid on valesti mõistnud Terviseameti poolset määrust, selgitame täiendavalt:

  1. Terviseameti määruses, haigekassa infokirjas ja EHL-i kodulehel on avaldatud valvekliinikute nimekiri, kes peavad kõikidel nädalapäevadel osutama vältimatut abi.

Esitatud pöördumises on valearusaam ja selle selgituseks : Kõik hambaravikliinikud, kes täidavad Terviseameti ja Eesti haigekassa poolt kinnitatud  COVID-19  ohutusjuhendile vastavat protokolli, võivad osutada lisaks vältimatule abile ka erakorralist abi.  (https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/covid-19_olukorras_patsientide_esmaabi_vastuvott.pdf ) Ohutusnõuete täitmist kontrollib Terviseamet.  Avaldatud kliinikud on valvekliinikud, kus abi peab olema kättesaadav kõikidel nädalapäevadel. Teistele kliinikutele, kes ei ole selles nimekirjas, nimetatud nõue ei kehti.

  1. Haigekassa vahendas Terviseametile kaitsevahendite (IKV) tarne vajadust   Valvekliinikud peavad ostma/on ostnud välja kaitsevahendid vältimatu abi osutamiseks. Seega süüdistus, et tegemist on ebavõrdse kohtlemisega IKV-de jagamisel ei vasta tõele. EHL on teinud kõigile liikmetele üleskutse IKV-de ühishankeks Hiinast, mis võimaldab edaspidi rohkematel kliinikutel osutada vältimatut hambaraviteenust järgides kohustuslikku COVID-19 ohutusjuhendit. Kuna kriisiolukord võib kujuneda pikemaks, siis on otstarbekas moodustada lisanimekiri kliinikutest, kellel on piisav varu IKV-sid ja on valmisolek vajadusel osutada valveteenust.

 

  1. Valvekliinikute nimekiri valmis koostöös Eesti Haigekassa ja EHL-ga.

Peale eriolukorra kehtestamist seadis sotsiaalministeerium Eesti Hambaarstide Liidule ülesande koostada 24 tunni jooksul nimekiri kliinikutest, kes on võimelised osutama esmaabiteenust. Eeltingimuseks oli, et  kliinik on haigekassa lepingupartner vältimatu abi teenuse osutamiseks. Igas maakonnas oli nõutav üks teenusepakkuja ja suuremates linnades (Tallinn, Tartu ) kaks. Valiku tegemisel sai määravaks kliiniku kogemus esmaabiteenuse osutamisel ja võimekus osutada vältimatut abi  kõikidel nädalapäevadel, kaasa arvatud pühapäev. Maakondades sai helistatud suurematele kliinikutele ja küsitud nende valmisoleku kohta osutada esmaabiteenust, kui on tagatud vajalikud isikukaitsevahendid.  Kliinikute valimisel oli oluline, et käesoleva eriolukorra tingimustes on isikukaitsevahendite jaotamine ja ressursside koordineerimine oleks efektiivne.

Nimekirjas on ainult üks haiglavõrgustiku haigla, sest neil on olemas vältimatu abi leping ja võimekus tegeleda COVID-19 positiivse patsiendiga.

Oma valmisolekust osutada valveteenust teavitage Eesti Haigekassat.

 

On äärmiselt kahetsusväärne, et Terviseameti, Eesti Haigekassa ja EHL-i  poolt edastatud infot on vääriti tõlgendatud ja loodame, et käesolev kiri selgitab olukorda. EHL on liikmetele väga avatu  ja vastab alati kõigile küsimustele. On tore, et paljud kolleegid on tänanud keerulises olukorras tehtud intensiivse töö eest.

 

Lisaks.

Eesti Haigekassa TTL 5. Peatükk 45: Vältimatu hambaravi teenuse  valmisoleku tagamine kvartalis pikendatud lahtioleku vältel.

Kood  2285K, kogusumma  4970,79 Eur kvartalis

Koodiga 2285K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse vähemalt neli tundi päevas puhkepäevadel ja riiklikel pühadel hambaravi valmisoleku tagamiseks ühe tervishoiuteenuse osutaja juures Pärnus, Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel. Kui mitmed tervishoiuteenuse osutajad soovivad nimetatud teenust osutada, lepitakse ravi rahastamise lepingus teenuse osutamine kokku sellega, kellel on kasutuses enam hambaravitoole.

 

Lugupidamisega,

Eesti Hambaarstide Liidu juhatus