Hambaraviteenuste piirhinnad alates 2017

Riigikogu võttis 14.12.2016 vastu ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, millega tagatakse alates järgmise aasta 1. juulist kuni 30-eurone mitte-rahaline hambaravihüvitis aastas kõigile haigekassas kindlustatud täiskasvanud Eesti elanikele ning 85-eurone mitte-rahaline hüvitis rasedatele, eakatele ja kuni aastast last kasvatavatele emadele.

Hetkel on seadus saadetud väljakuulutamiseks Vabariigi Presidendile ja avaldatakse seejärel Riigi Teatajas. Seadus jõustub üldjuhul kümnendal päeval pärast avaldamist, kui seaduses ei ole ettenähtud teisiti.

Seadusega seonduvalt kehtestas Eesti Haigekassa 9. detsembril 2016. a Nõukogu koosolekul uued hambaravi piirhinnad ja rakendustingimused (https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/board_decision_files/otsus_nr.16_lisa_seletuskiri.pdf).

Hambaraviteenuste piirhinnad alates 2017. aastast on järgmised:

Tervishoiteenuse nimetusKoodPiirhind
Diagnostika ja raviplaani koostamine
Hambaarsti esmane vastuvõtt5240025,41
Karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine5240212,66
Parodontoloogilise staatuse ja raviplaani koostamine5240312,66
Hambumusest fotostaatuse koostamine524049,54
Hambaarsti korduv vastuvõtt5240116,88
Radioloogilised uuringud
Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)524053,30
Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)524066,42
3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast5240729,39
Proaktiivne ravi
Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest5241212,85
Hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses524082,38
Silandi paigaldamine ühele hambale524096,95
Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika524103,20
Kohahoidja komplekshind koos paigaldusega5241115,99
Anesteesia
Pinnaanesteesia524132,28
Injektsioonanesteesia524146,77
Hammaste restauratiivne ravi
Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse5241516,39
Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse5241613,23
Ühe pinna täidis5241713,98
Kahe pinna täidis5241817,86
Kolme pinna täidis5241924,89
Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine5242028,33
Hambaköndi taastamine kroonimiseks5242122,46
Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine5242322,19
Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale524243,24
Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis5242611,34
Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine5242220,39
Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine5242545,45
Endodontia
Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis5242721,70
Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine524286,02
Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine)5242918,44
Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine)5243012,64
Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega5243118,44
Ühe juurekanali täitmine5243222,51
Iga järgneva juurekanali täitmine5243314,42
Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis5243457,29
Piimahamba pulpektoomia5243531,93
Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist5243643,24
Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta5243734,23
Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks5243823,04
Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine5243930,46
Parodontoloogia
Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses5244212,75
Supragingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses5244012,75
Subgingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses5244119,06
Parodontaalne operatsioon ühe sekstandi ulatuses5244347,85
Medikamendi aplikatsioon ühe sekstandi ulatuses524443,36
Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses5244535,65
Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses5244613,72
Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses5244726,76
Gingivoplastika ühe hamba ulatuses5244855,03
Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine5244925,51
Kirurgia
Ühe juurega hamba eemaldamine5245030,83
Mitme juurega hamba eemaldamine5245143,68
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine5245250,10
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga5245381,42
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika5245479,60
Hamba kirurgiline vabastamine5245579,60
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon5245671,37
Mädakolde avamine ja ravimenetlused5245720,39
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll5245814,05
Traumajärgse haava korrastamine5245926,74
Haava sulgemine õmblustega5246014,05
Alveolaarluu resektsioon5246179,60
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine5246234,31
Biopsia pindmistest kudedest5246326,74
Lõualuu regeneratiivne operatsioon ühe sekstandi ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi5246579,49
Hamba transplantatsioon52466549,31
Kortitsisioon52632347,90

Rakendustingimused on järgmised:

  • Koodiga 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:

1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;

2) haige uurimine sh mikroskoobiga, diagnostika staatuse märkimine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;

3) toitumis- ja hügieeniharjumuste analüüs;

4) nõustamine toitumis- ja hügieeniharjumuste ja parandamiseks;

5) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;

6) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;

7) lihtsamate raviprotseduuride tegemine sh hambakatu eemaldamine;

8) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  • Hambaarsti esmase vastuvõtu (kood 52400) piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub antud hambaarsti vastuvõtule esmakordselt või kui patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.
  • Koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt koodiga 52450 – 52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel.
  • Koodiga 52402 ja koodiga 52403 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel.
  • Koodidega 52405, 52406 ja 52407 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.
  • Koodiga 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta.
  • Koodiga 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki täidise asetamisega seotud kulusid.
  • Koodiga 52426 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab akrüülmonomeeriga tugevdatud tsinkoksiideugenooli-baasil ajutise täidismaterjali (IRM) kulusid Koodiga 52428 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ajutise täidise maksumust.
  • Koodiga 52437 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab juurekanali avamist ja instrumentaalset laiendamist.