FDI kongress 19.–25. september Bangkok

FDI on enam kui 130 riigi rohkem kui miljonit hambaarsti esindavate hambaarstiorganisatsioonide föderatsioon. FDI esindab ülemaailmselt hambaarstkonna häält kõige kõrgemal tasemel, suheldes aktiivselt ÜRO ja teiste tervisepoliitika kujundajatega hoidmaks suutervist rahvusvaheliste organisatsioonide fookuses.

Tänavune 103. FDI kongress toimus 19.–25. septembrini Bangkokis. Eesti Hambaarstide Liidu delegaatidena osalesid peaassamblee, maailmaparlamendi ja töörühmade koosolekutel EHLi juhatuse liikmed Mare Saag, Piret Väli ja Marek Vink.

FDI peaassamblee on kõrgeim seadusandlik juhtorgan, mis määrab FDI poliitika ja strateegilised plaanid. Assamblee koguneb kord aastas, et debateerida, kuulata ära aruanded, kinnitada eelarve ja valida FDI komiteede liikmed ja juhid. Vt lähemalt: Standing Committees

EHL juurutab aktiivselt FDI alalistes komisjonides loodud oskusteavet. Avaldame tulevikus ka meie ajakirjas nii FDI ametlikke seisukohti kui ka olulisi uudiseid.

Tänavu lõppes korralise FDI presidendi ametiaeg ning nii andis dr Tin Chun Wong (Hongkong) FDI presidendi ametiraha pidulikult kaheks aastaks üle dr Patrick Hescot’le (Prantsusmaa), kelle põhimotoks uuel ametiajal on ‒ hea suutervis on inimese põhiõigus.

Dr Hescot’ sõnul ei omistata suutervisele üldmeditsiinis piisavalt tähelepanu ning ikka veel peetakse hambaarsti “superhambatehnikuks”. Õige oleks hambaarsti kohelda meditsiinieksperdina, kes on keskendunud suu- ja näo-lõualuu piirkonnale. On ju hambaarst tihti “rindejoonel” esimene, kes avastab suus ilmnenud üldhaiguse sümptomid.

Rahvatervisele pühendunud maailma suutervise foorumil debateeriti tänavu suhkru tarbimise vähendamise ja universaalse suutervisekindlustuse teemal. WHO andis kevadel välja tõenduspõhise juhise, mis kutsub üles vähendama igapäevast suhkrutarbimist 10 protsendini päevasest energiavajadusest, et selle kaudu vähendada haigestumist rasvumisse, kaariesehaigusesse ja teistesse kroonilistesse haigustesse. Vt lähemalt: Guideline: Sugars intake for adults and children

Kui suudaksime toidule lisatud suhkru tarbimist kärpida 5 protsendini (ca 25 g ehk 6 teelusikatäieni), siis parandaks see tuntavalt hammaste tervislikku seisu. See ilmnes näiteks teise maailmasõja järgse põlvkonna madalates kaariesenäitajates.

WHO ekspertrühma soovitused suhkru tarbimise vähendamiseks on kõrge suhkrusisaldusega toodete erimärgistamine ja nende lastele kättesaadavuse piiramine, suhkrumaksu kehtestamine ning läbirääkimistel toidutootjatega suhkrusisalduse vähendamine. Praegu aga kujundavad laste alusväärtusi reklaamid, kus ülekaalus on suure suhkrusisaldusega tooted. Pudel limonaadi aga sisaldab 40 g ehk 10 teelusikatäit suhkrut, mis on pea kaks korda rohkem WHO päevasest soovitusest!

FDI tõi kongressil avalikkuse ette värske Globaalse Suutervise Atlase, mis on mõeldud meid kõiki abistama ja teadvustama suutervise probleeme poliitikutele ja teistele terviseküsimusi lahendavatele kohalikele otsustajatele. Vt lähemalt: Oral Health Atlas (2015)

Järgmine FDI kongress toimub Poolas Poznanis, mis teeb võimalikuks ka Eesti hambaarstide rohkemaarvulise osavõtu konverentsi loenguprogrammist. Poola on küll väga suur riik, kus on üle 30 000 hambaarsti ja hinnanguliselt 23 000 hambaravivastuvõttu, aga Poznan on ainult 15 kiire autosõidutunni kaugusel Tallinnast.

uudis_FDI_lk

Eesti delegatsioon avatseremoonial. Vasakult teine artikli autor Marek Vink.

 

uudis_FDI_MareSaag

Professor Mare Saag posteri-ettekannet tegemas.