Veebikoolitus! Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

 

Toimumisaeg:23. oktoober 2020
Toimumiskoht:E-õppe keskkond
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 121€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/registreerimine/,

info@taienduskeskus.ee, tel.509 4137

Koolitaja: Eduard Gerškevitš  MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas. Rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Eduard Gerškevitš  omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Keskkonnaamet aktsepteerib TK Täienduskeskus OÜ korraldatavaid kiirguohutusalaseid koolitusi (Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 –  05.02.2020 Kehtib kuni: 04.02.2025)

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega

Koolituse eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
 • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
 • kiirgusohutuse alused;
 • kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
 • tegutsemine avariiolukorras.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga;
 • Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente;
 • Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri;
 • Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid.

 

Koolitaja:
Эдуард Гершкевич
MSc в радиобиологии, PhD в физике, со стажем работы более 20 лет в области медицинской физики. Имеется лицензия радиационного эксперта и профсвидетельство биомедицинского инженера (8 уровень).

Keskkonnaamet aktsepteerib TK Täienduskeskus OÜ korraldatavaid kiirguohutusalaseid koolitusi (Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 –  05.02.2020 Kehtib kuni: 04.02.2025)

PS! Обучение проходит в электронной среде.
В онлайн-обучении удобно участвовать через компьютер (это также возможно со смартфоном, планшетом). Убедитесь, что у вас хорошее интернет-соединение. Ноутбуки имеют встроенную камеру и микрофон. При использовании настольного компьютера рекомендуется добавить веб-камеру и наушники к настольному компьютеру, вы также можете использовать наушники для смартфона (если эта опция доступна).

Подробные инструкции будут отправлены участникам по электронной почте за день до начала тренинга.

Целевая группа: Профессиональные работники, работающие в сфере ионизирующего излучения.

Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению 57 министра окружающей среды.

Темы курса:

 • Ионизирующее излучение, типы излучения и радиационный риск;
 • Измерение излучения и единицы измерения;
 • Основы радиационной безопасности;
 • Средства радиационной защиты, системы безопасности, знаки радиационной опасности;
 • Действия в случае аварии.

По прохождению курса слушатель:

 • Знает о ионизирующем излучении, его взаимодействии с веществом и живым организмом;
 • Знает величины единиц измерении и компоненты природного фона;
 • Знает законадательные аспекты связанные с ионизирующим излучением и границы доз;
 • Знает основы радиационной безопасности, принципы оптимизации дозы, средства защиты.

 

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.