Veebikoolitus- Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

Toimumisaeg:9. mai 2023 kell 9:00 – 12:15
Toimumiskoht:Veebikeskkond ZOOM vene keeles
Lektor: Eduard Gerškevitš
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:138€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/events/veebikoolitus-kiirgustootajate-kiirgusohutusalane

info@taienduskeskus.ee, tel.5094137

Keskkonnaamet aktsepteerib TK Täienduskeskus OÜ korraldatavaid kiirguohutusalaseid koolitusi (Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 –  05.02.2020 Kehtib kuni: 04.02.2025)

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega

Koolituse eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab kiirguse ja -ohutuse põhimõtteid ning aluseid
 • teab kiirguse bioloogilisi mõjusid ja riske
 • teab kehtivat kiirgusohutusega seotud seadusandlust
 • saab ülevaate, kuidas käituda avariiolukorras ja kiirguskaitsevahenditest

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
 • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
 • kiirgusohutuse alused;
 • kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
 • tegutsemine avariiolukorras.

Koolituse õppemaht: 4 akadeemilist tundi

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test (avatud ning valikvastustega 10 küsimust).

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Keskkonnaamet aktsepteerib TK Täienduskeskus OÜ korraldatavaid kiirguohutusalaseid koolitusi (Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 —  05.02.2020 Kehtib kuni: 04.02.2025)

PS! Обучение проходит в электронной среде.
В онлайн-обучении удобно участвовать через компьютер (это также возможно со смартфоном, планшетом). Убедитесь, что у вас хорошее интернет-соединение. Ноутбуки имеют встроенную камеру и микрофон. При использовании настольного компьютера рекомендуется добавить веб-камеру и наушники к настольному компьютеру, вы также можете использовать наушники для смартфона (если эта опция доступна).

Подробные инструкции будут отправлены участникам по электронной почте за день до начала тренинга.

Целевая группа: Профессиональные работники, работающие в сфере ионизирующего излучения.

Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению 57 министра окружающей среды.

Темы курса:

 • Ионизирующее излучение, типы излучения и радиационный риск;
 • Измерение излучения и единицы измерения;
 • Основы радиационной безопасности;
 • Средства радиационной защиты, системы безопасности, знаки радиационной опасности;
 • Действия в случае аварии.

По прохождению курса слушатель:

 • Знает о ионизирующем излучении, его взаимодействии с веществом и живым организмом;
 • Знает величины единиц измерении и компоненты природного фона;
 • Знает законадательные аспекты связанные с ионизирующим излучением и границы доз;
 • Знает основы радиационной безопасности, принципы оптимизации дозы, средства защиты.

Объём обучения: 4 академических часов

Tutvu koolitusega siin: https://taienduskeskus.ee/events/онлайн-курс-по-радиационной-vk-15022023/?lang=ru&var=ri-0.l-L2