Tervishoiuasutuste tööohutusalane koolitus

Toimumisaeg:20. märts  2020
Toimumiskoht:Betooni 9, Tartu
Lektorid:Ille Nakurt-Murumaa
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:119€+km
 Kirjeldus: Maht: 8TP
Registreerumine:koolitusele registreerimine, info@taienduskeskus.ee, tel.5094137
Koolitaja: Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas  tööohutuse talituse juhatajana ning erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise osakonna juhatajana, administratsiooni juhina. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Õppe eesmärk: Anda tervishoiuasutuste tööohutuse eest vastutavatele isikutele teadmised töökeskkonna, erinevate ohutegurite kohta ning juhised, kuidas erinevates olukordades käituda.

Koolitusel läbitavad teemad:

10.00  kuni 10.30 – Õiguslik regulatsioon – EL ja Eesti õigusaktid; tööohutuse struktuur organisatsioonis – spetsialist, volinik, struktuuriüksuse juht, töökeskkonna nõukogu.

10.30 kuni 11.30  – Töösuhte osapoolte õigused ja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötaja pädevus – juhendamine ja väljaõpe. Kellele, mida ja kuidas? Kas „paber“ on kõige tähtsam?

PAUS

11.45 kuni 13.15 – Ohutegurid tervishoiuasutuses – kemikaalid, s.h. biotsiidid (des. vahendid, sterilisatsioonivahendid); kiirgus, müra. Bioloogilised tegurid. Füsioloogilised tegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid – mis, kus ja kuidas?

LÕUNA (ei sisaldu koolitushinna sees)

14.00 kuni 16.30 – Tööõnnetused (s.h. vägivallajuhtumid) ja tööga seotud haigused. Kokkupuutejuhtumid. Kutsenakkused. Kes vastutab ja kuidas? Kes hüvitab kahju raske vigastuse või kaotatud töövõime korral? Kas oleks vaja kutsehaiguse ja tööõnnetuse kindlustust?

KÜSIMUSED-VASTUSED

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Koolituse lõpuks õppija:

  • Omab ülevaadet Eestis kehtivast töötervishoiu- ja tööohutuse süsteemist;
  • Teab töötaja ja tööandja ohutusalaseid õigusi ja kohustusi, vastutuse tekkimise aluseid;
  • Teab tööohutusalase juhendamise eesmärki, sisu.
  • Oskab märgata ohutegureid töökeskkonnas. Suudab lugeda riskianalüüsi ja rakendada asjakohaseid ohutusabinõusid.
  • Teab, kuidas käituda tööõnnetuse, kutsehaigestumise korral.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Tutvu lähemalt-  https://taienduskeskus.ee/events/tervishoiuasutuste-tooohutusalane-koolitus-3/