Supervsioon ja coaching tervishoius

Toimumisaeg:01.10.2019 ja 05.11.2019 (2 päeval)
Toimumiskoht:Tallinn
Lektorid:Karin London, Elo Paap, Siivi Hansen
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:160 €
 Kirjeldus: Maht: 14TP
Registreerumine:https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm, tel 7318109
Kursus sobib kõigile tervishoiutöötajatele, kes puutuvad on oma töös kokku emotsionaalselt ja professionaalselt keeruliste situatsioonidega ja kellel oma töö iseloomust tulenevalt on suur läbipõlemisoht.

Kursuse eesmärk: anda teadmisi supervisiooni ja coachingu eesmärkidest, kasutamisvõimalustest ja kasuteguritest (tervishoiutöötajale, meeskonnale ja organisatsioonile). Kursuse läbinu:

 teab ja mõistab supervisiooni ja coachingu põhimõtteid ning kasutamisvõimalusi,

 on kogenud erinevaid supervisiooni meetodeid,

 oskab kasutada lihtsaid kovisiooni meetodeid tööprobleemide lahendamisel.

 on kogenud erinevaid supervisiooni meetodeid, võib tõenäoliselt suuta hinnata isiklikku vajadust supervisiooniks või coachinguks.