Suhtlemine puudega patsientidega (veebikoolitus)

Toimumisaeg: 25. jaanuar 2022 kell 10.00 – 15.30.
Toimumiskoht:Zoom videokõnede keskkonnas
Lektorid:Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja, Arengukeskus Avitus esindaja, Eesti Autismiühingu esindaja, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja
Korraldaja:Eesti Puuetega Inimeste Koda
Osavõtutasu:Koolituse eest tasub Eesti Haigekassa
 Kirjeldus: Maht: 6 TP (EHL tunnistus)
Registreerumine: Koolitusele registreerumine kuni 21. jaanuarini aadressil: https://bit.ly/3E7tFhS
Peale registreerimist saadetakse osalejatele Zoom videokõnede link, mille kaudu koolitusel osaleda.

Koolituse eesmärk on avada sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele hambaravi osutavatele hambaarstidele eri puuete olemust, nende avaldumist ja põhjuseid; toetada hambaarstide arusaamist puudega patsientide erivajadustest ja õppida kohandama suhtlemist puudega patsientidega.

Koolituse päevakava:

10.00-10.30      Sissejuhatus teemasse
Puude mõiste, puudeliigid, üldised suhtlemispõhimõtted
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

10.30-11.30     Vaimse tervise probleemidega patsiendiga suhtlemine
Psüühikahäirete liigid, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas psüühikahäirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Katrin Randrüüt, Arengukeskus Avitus tegevjuht

11.30-11.45      Sirutuspaus

11.45-12.30      Autismispektri häirega patsiendiga suhtlemine
Autismi olemus, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas autistliku spektrumi häirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliidu juhatuse esimees

12.30-13.15     Sügava vaimupuudega sh kõnetu patsiendiga, tema eestkostja, hooldajaga suhtlemine
Sügava vaimupuude olemus, käitumise, kohanemise, suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas sügava vaimupuudega inimese ja tema esindajatega suhelda; kuidas teda abistada
Helle Känd, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu juhatuse liige

13.15-13.30      Sirutuspaus

13.30-14.15    Dementsuse diagnoosiga patsiendiga suhtlemine
Dementsuse põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas dementsussündroomiga inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Urve Jaanson, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja

14.15-15.00    Liikumispuudega patsiendiga suhtlemine
Liikumispuude liigid, põhjused ja avaldumise viis; kuidas liikumispuudega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Lili Tiri, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu vabatahtlik

15.00- 15.30    Kokkuvõte päevast, tagasiside ja küsimused

Lisainfo ja küsimused:

Tauno Asuja,

Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist,

tel 58 860 700,

e-post: tauno.asuja@epikoda.ee

www.epikoda.ee